Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 24. mars 2014 08:00

Hva er det som gjør at en pasient velger å avbryte et behandlingsopplegg for rusmisbruk? Det viser seg at forskerne har lett etter årsakene på feil sted.

Publisert 12. apr. 2013 09:00

Evnen til å regulere egen atferd og styre sine impulser utvikles raskt gjennom barndom og tenårene. Nå har norske og amerikanske forskere vist hvor i hjernen denne utviklingen skjer. Funnene kan bli viktige for å forstå problematferd i fremtiden.

Publisert 28. des. 2012 09:00

Har du mange levende minner fra fortiden? Da er du sannsynligvis også god til å forestille deg hva som kan skje i fremtiden.

Publisert 14. sep. 2012 09:49

Hvorfor er noen mer sårbare for depresjoner enn andre? Den korte varianten av et gen sammen med stressende livshendelser er nok til å utløse en depresjon.

Publisert 7. juni 2012 16:04

Barn som vitner om vold og seksuelle overgrep bør gråte for å bli trodd. Er de sinte under avhøret blir de vurdert mindre troverdige, ifølge ny studie.

Publisert 14. mai 2012 09:45

Når barnevernet griper inn i en familie skjer det ofte brått og dramatisk. Åtte av ti plasseringer foregår som akuttplasseringer, ifølge ny norsk studie.

Publisert 11. jan. 2012 16:50

Hukommelsesfunksjoner hos barn og unge modnes gradvis. Først formes barns lagringsferdigheter. Senere utvikler unge evnen til å søke opp minner de har lagret.

Publisert 2. des. 2011 14:57

Hjerneforskerne lærer å lese tanker, men vil vi ha tankene i fred? Og hvor mye kan den rosa klumpen inni skallen egentlig forstå av seg selv?