Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet

Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer.

Studien til Bekkhus med kolleger viser at det er mors angst og psykiske problemer etter fødselen og miljøet barnet vokser opp i, som kan skape emosjonelle vansker hos barnet. Foto av Tatlana VDB via flickr. Lisens CC BY 2.0.

Gravide kvinner bombarderes av råd, tips og advarsler. Man skal ikke drikke alkohol, ikke røyke, ikke drikke mye kaffe, ikke spise spekemat, ikke spise blåmuggost, ikke slutte å trene, men ikke trene for mye heller. Og man skal ikke stresse eller være engstelig, for da kan du få et urolig barn, har mange trodd.

Mona Bekkhus har forsket på hvordan forholdene i mors mage påvirker fosteret og ønsker å få ut mer informasjon for å berolige kvinner.

- Jeg synes det er veldig viktig å nyansere bildet og berolige gravide. Vi har funnet ut at angst og psykiske problemer hos mor under svangerskapet ikke fører til flere følelsesmessige forstyrrelser i småbarnsalderen. Det er snarere forholdene etter at barnet er født, altså miljøet det vokser opp i, eller barnets gener, som kan forklare slike problemer, sier Bekkhus, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Studerte flere søsken

Det har vært den rådende oppfatning i 50 år blant forskere at angst og høyt stress under svangerskapet har ført til senere emosjonelle forstyrrelser hos barnet. Men det har vært vanskelig å være sikker på om problemene til barnet skyldes at moren hadde angst mens hun gikk gravid eller om det er barnets gener eller miljøet det lever i, som har ført til problemene.

Mona Bekkhus. Foto: Lasse Moer/ UiO

Bekkhus og kollegaene hennes har derfor jobbet med å bedre kunne skille mellom hva barnet har blitt påvirket av i mors mage og hva som har skjedd etter fødselen. De baserte studien på informasjon fra den store Mor&Barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet, der flere enn 100 000 barn og mødre deltar. Det unike med denne undersøkelsen er at mødre og familier blir fulgt over flere år. Forskerne kan dermed studere familier over lengre tid med flere fødsler og søsken.

- Vi studerte flere familier der mor hadde rapportert angst under ett av svangerskapene, men ikke det andre. Barna hadde vokst opp i samme familie og samme miljø og vi så ikke at barnet som hadde blitt født etter svangerskapet der mor hadde psykiske problemer, hadde fått psykiske problemer. Ved å studere flere søsken i samme familie er det lettere å skille mellom hva som skyldes påvirkning i svangerskapet og hva som skyldes påvirkning etter at barnet var født, sier Bekkhus.

Miljøet i familien er viktig

Resultatene fra deres undersøkelser viser at det er mors angst og psykiske problemer etter fødselen og miljøet barnet vokser opp i, som kan skape emosjonelle vansker hos barnet. Dersom et barn blir født etter et svangerskap preget av en engstelig mor, kan det fint vokse opp uten problemer, hvis familielivet etter fødselen er godt og stabilt.

Tilsvarende kan et liv i en familie preget av angst og psykiske problemer føre til flere vansker hos et barn, selv om mor ikke hadde slike problemer under svangerskapet.

- Genene har også stor betydning, enkelte er mer disponerte for psykiske problemer enn andre. Det er naturlig å tenke seg at et foster som har en mor med angst under svangerskapet, selv kan være genetisk sårbart for psykiske problemer. Derfor er det veldig nyttig å kunne studere søsken fra ulike svangerskap, fordi disse har tilfeldig utvalgte gener fra de samme foreldrene, men de har hatt ulik påvirkning i hvert sitt svangerskap, sier Bekkhus.

Ved å studere disse familiene med flere søsken klarer forskerne lettere å skille ut hva som skyldes miljøet barna lever i etter svangerskapet og det blir dermed mulig å finne ut om utviklingen av psykologiske vansker kan skyldes noe som skjedde i svangerskapet eller ikke.

Gledelige funn

- Mitt hovedpoeng er at gravide kvinner kan ta det mer med ro og at de ikke trenger å være så engstelige. Mange er veldig redde for å gjøre noe galt og så blir de engstelige for at det er skadelig at de er så engstelige. Men det trenger de altså ikke å være, sier Bekkhus.

Hun gleder seg over funnene de har gjort så langt og planlegger flere studier for å få en enda større forståelse av barns utvikling, både i mors mage og i livet utenfor. 


I media


Studien

Av Gro Strømsheim
Publisert 7. nov. 2017 09:11 - Sist endret 8. nov. 2017 23:58