Fødselsdepresjon kan overføres til partner

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Fødselsdepresjon hos kvinner begynner ofte i svangerskapet, mens fedrene er mest sårbare rett etter fødselen.

Bildet kan inneholde: Samtale, Barn, Sittende.

Mors fødselsdepresjon kan smitte over på partneren og trygge forhold beskytter mot fødselsdepresjonen, viser Fredriksens doktoravhandling. Fotoillustrasjon: Colourbox.com

– Fødselsdepresjon hos kvinner er jo velkjent, men vi ville undersøke om pappaene også er disponerte, fordi vi vet for lite om menns depressive plager når de blir fedre. Dessuten ville vi se om plagene til både mor og far påvirker barnas utvikling på noen måte, sier stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO, Eivor Fredriksen.

Påvirker skjøre forhold

Hun har tatt doktorgrad på fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon er en sekkebetegnelse som rommer ulike former for depressive plager i tiden rundt fødsel. Både mødre og fedre kan oppleve depressive plager når de blir foreldre, og for mange starter vanskene allerede i graviditeten.

I doktoravhandlingen har Fredriksen studert mammaenes og pappaenes fødselsdepresjon, samt om dette innvirker på barna.

Eivor Fredriksen. Foto: Tron Trondal/ UiO

Ved siden av at fødselsdepresjon «smitter» mellom partnere og når fedre er spesielt utsatte, viser studien hennes at partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager enn partnere i trygge og stabile relasjoner.

Robust utvikling

Fredriksen har også undersøkt om depressive plager i graviditeten og gjennom det første leveåret henger sammen med barnas utvikling. Hun fant ingen sammenheng mellom mammaenes og pappaenes depresjonsplager og barnets generelle kognitive utvikling.

Til gjengjeld var fedrenes plager forbundet med noe forsinket språkutvikling hos barna og mødrenes plager knyttet til problemer med uro, oppmerksomhet og regulering av følelser.

I denne studien ble det brukt data fra rundt 1000 gravide mødre og fedre som ble fulgt tett gjennom svangerskapet til barnet var halvannet år.

Tidlig inn

Avhandlingen hennes viser at rundt 4% av mødrene hovedsakelig er plaget med fødselsdepresjon i svangerskapet, mens hos 2 % av mødrene oppstår plagene etter fødsel, for så å avta i løpet av spedbarnsåret. Vanligst er det imidlertid å ha moderate depressive plager som varer gjennom hele perioden. Dette gjaldt om lag 10 % av mødrene i studien.

– Kunnskapen er viktig, for å kunne bistå kvinner og menn med depressive problemer tidlig nok, understreker Fredriksen.


Kontakt

Eivor Fredriksen

Pressekontakt Svein Harald Milde


Omtale


Relevante studier


Forskningssenter

 

Av Svein Harald Milde
Publisert 4. juni 2019 16:00 - Sist endret 4. juni 2019 16:00