2013

Publisert 18. sep. 2013 09:00

Fedmeoperasjoner fremstår for mange som en kjapp løsning mot overvekt. Likevel sliter mange mer etter operasjonen enn de gjorde før. 

Publisert 15. aug. 2013 09:00

Voksne med ADHD forteller om et liv preget av dårlige avgjørelser.

Publisert 18. juni 2013 09:30

– Skader fra omsorgssvikt kan forebygges allerede mens mor er gravid, sier professor i utviklingspsykologi, Annika Melinder.

Publisert 12. apr. 2013 09:00

Evnen til å regulere egen atferd og styre sine impulser utvikles raskt gjennom barndom og tenårene. Nå har norske og amerikanske forskere vist hvor i hjernen denne utviklingen skjer. Funnene kan bli viktige for å forstå problematferd i fremtiden.