Mest populært å studere samfunnsfag ved UiO

Over 3 600 studenter har studieprogrammer ved SV-fakultetet som sitt førstevalg. Det utgjør 3,8 søkere per studieplass, viser søkertallene til høyere utdanning. Profesjonsstudiet i psykologi er UiOs mest populære studieprogram.  

Foto: Oda Hveem

UiO er fortsatt det mest populære stedet å studere samfunnsfag i Norge. Foto: UiO/Oda Hveem

Årsenhetene får flere søkere

Studiene som har en økning i søkertall er årsenhetene i psykologi, sosiologi og statsvitenskap. De øvrige studieprogrammene har en liten nedgang, etter noen år med oppgang i søkertallene til fakultetets studieprogrammer.

De fem mest populære studieprogrammene

Mest populært blant førsteprioritetssøkerne til fakultetet er følgende studieprogrammer:

  1. Profesjonsstudiet i psykologi
  2. Bachelor i psykologi
  3. Årsenheten i psykologi
  4. Bachelor i internasjonale studier
  5. Bachelor i statsvitenskap

Færre søkere

For første gang siden 2010 er det en nedgang i antall søkere til høyere utdanning nasjonalt. Nedgangen i søkertall ved UiO er på fem prosent.

Fokus på rekruttering ved fakultetet

Studentrekruttering står høyt på fakultetets agenda. SV-fakultetet har som ambisjon å få tre førstevalgsøkere for hver studieplass på alle studieprogrammer og har utviklet en kommunikasjonsstrategi med tiltak for rekruttering av nye studenter.

Av Anita Wold
Publisert 26. apr. 2019 12:06 - Sist endret 26. apr. 2019 17:07