English version of this page

Policies of Dictatorships (PoD)

Bildet kan inneholde: sommerfugl, pollinator, vindu, insekt, leddyr.

Ulik politikkutforming påvirker regimestabilitet og -endring, og selv ganske like lovverk kan få veldig ulike konsekvenser, derfor er også detaljene viktige å studere. Bilde: Kristel Hayes/Unsplash

Om prosjektet

PoD skal beskrive, forklare og prøve å forstå politikkutvikling i ulike diktaturer, og hvilke forhold som leder til forskjeller i politikkutforming på tvers av slike regimer.

For å studere hvordan forskjellige reformer, lover og tiltak kommer på plass, og igjen hvilke effekter politikkvalg har, vil vi undersøke betydningen av hva slags institusjoner et diktatur har (f.eks. regimepartier, sikkerhetsbyråer og valg), samt hvilke grupper som støtter og opponerer mot regimet. Videre vil vi fokusere spesielt på hvordan ulik politikkutforming kan påvirke regimestabilitet og -endring.

Vi vil studere og måle konkrete kjennetegn og detaljer i diktaturers politikkutforming, og vi fokuserer på tre større politikkområder. Disse er:

  • ulike typer og strategier for undertrykkelse;
  • sikkerhetspolitikk, inkludert atompolitikk, og mellom-statlig krig; og
  • byggeprosjekter, høyere utdanning, samt arbeidsmarkedsregulering og sosialpolitikk – disse er alle felter der regimet kan utforme politikk for å kooptere ulike trusler.

Vi fokuserer på ulike, detaljerte kjennetegn ved politikken som blir vedtatt og implementert i forskjellige diktaturer. Selv ganske like lover og andre politikk-tiltak kan ha veldig forskjellige konsekvenser for fordeling av ressurser og andre forhold, og det er derfor viktig å fange opp og studere detaljene i tilsynelatende små forskjeller i politikk. For å muliggjøre slike studier vil vi samle inn fem nye datasett, hovedsakelig med global dekning for de fleste land og lange tidsserier. De fem nye datasettene vil samle informasjon om ulike store byggeprosjekter, atomvåpenavtaler, arbeidsmarkedsregulering og ulike sosialpolitiske programmer, pensuminnhold og andre kjennetegn ved universiteter, samt utdanningsbakgrunnen til politiske ledere. Disse dataene vil gi unike muligheter for å studere hvorfor og hvordan forskjellige diktaturer velger forskjellige typer politikk, og videre hvilke konsekvenser disse valgene har, f.eks. for regimets overlevelsessjanser.

Finansiering

NFR FRIHUMSAM

 

 

Publisert 14. jan. 2021 14:09 - Sist endret 9. aug. 2022 13:09