English version of this page

WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi

Prosjektet WAGE skal undersøke hvordan arbeidere som jobber med fossil energi i Norge, Nigeria, USA og Canada ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

Illustrasjonsfoto: Colorbox

Om prosjektet

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomiske vekst på utvinning av olje og gass. Prosjektene WAGE og WAGESTORIES undersøker hvordan arbeiderne som jobber i denne bransjen i disse landene ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

 

Forskningsprosjektet WAGE

Oljearbeidere, som lenge har blitt framstilt som verdifulle for økonomiske utvikling, blir i klimadebatten ofte sett som en del av problemet, heller enn som en del av løsningen. I det offentlige ordskiftet beskrives det grønne skiftet gjerne som et dilemma der man må velge mellom sysselsetting eller klimatiltak. Slike framstillinger skaper motstand blant organiserte oljearbeidere. WAGE forsøker derfor heller å igangsette diskusjoner om hvordan den kompetansen som befinner seg i oljebransjen og i fagbevegelsen kan benyttes for å få fortgang på omstillingsprosesser. Dette krever at oljearbeidere anser seg selv som relevante aktører i en omstilling, både som profesjonsutøvere, som fagorganiserte og som tillitsvalgte. I tillegg er det viktig å forstå hvordan ulike veivalg påvirker forholdet mellom ulike deler av fagbevegelsen, og mellom fagforeninger og miljøbevegelsen. Siden prosjektet ble igangsatt har dessuten pandemien covid-19 endret premissene for omstilling i bransjen i alle landene som inngår i studien.

Prosjektet vil belyse oljearbeideres klimapolitiske selvforståelse gjennom ulike kvalitative metoder, der iblant fokusgrupper, intervjuer, dokument- og mediaanalyse. Et særskilt fokus rettes mot hvordan fagforeninger jobber med opplæring og kompetanseutvikling for sine medlemmer i møte med det grønne skiftet, utarbeider sine strategier og forholder seg til motparter og medspillere i arbeidslivet og politikken. Vi vil også finne ut hvordan ulike medier fremstiller oljearbeidere og forholdet olje-klima.

I løpet av perioden har WAGE-teamet gjennomført fokusgrupper blant tillitsvalgte i fem av de viktigste fagforbundene i petroleumsindustrien i Norge, samt tillitsvalgte fra begge de nigerianske petroleumsforbundene, uorganiserte kontraktsarbeidere, ansatte i uformelle raffinerier og en gruppe miljøaktivister i Nigeria. Vi har tatt opp spørsmål om omstilling generelt og knyttet til klimaendring og det grønne skiftet spesielt; rolleforståelse og påvirkningsmuligheter, samt relasjoner til andre aktører i og utenfor fagbevegelsen og opplevelse av medieframstillinger. Prosjektet har samarbeid med norske, nigerianske og amerikanske fagforeninger om tilgang og praktisk gjennomføring av intervjuer og forskningsetikk. Vi er i gang med å utvikle planer for en ny runde med fokusgrupper i Norge, intervjuer med tillitsvalgte og ansatte i oljeindustrien i California, en mediaanalyse av den krisepakken til den norske petroleumsnæringen, samt en dokumentstudie av kompetansepolitiske strategier i Norge. Forskergruppen i WAGE har også prioritert å bygge et internasjonalt nettverk for kunnskapsutveksling, gjennom nettseminarer, utvekslingsopphold og konferansedeltagelse.

WAGE er et tverrfaglig prosjekt, og knytter studiet av oljearbeidere til ulike teoretiske begreper og debatter, deriblant hegemoni-begrepet i mediastudier, arbeideres aktørskap i samfunnsgeografi, fremmedgjøring, og en pågående tverrfaglig diskusjon om betydningen av «grønne jobber», «klimajobber» og «grønn kompetanse» i en rettferdig omstilling.

 

Dokumentarprosjektet WAGESTORIES

I 2020 fikk WAGE-prosjektet en tilleggsbevilgning av Forskningsrådets SAMKUL-program til prosjektet WAGESTORIES. Forskerne i WAGE og mediaseksjonen ved OsloMet vil samarbeide om produksjonen av en dokumentarfilm med den foreløpige tittelen «Oljearbeidernes klimakamp». Dokumentaren vil følge tre arbeidere som opplever endringer i petroleumsindustrien fra svært ulike ståsteder: Niger-deltaet, California og Rogaland. Prosjektet ferdigstilles vil foregå i 2022, og produksjonen av WAGESTORIES og forskningen i WAGE vil være med å informere hverandre.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under SAMKUL. Bevilgningen til prosjektet er på NOK 9 000 000.

Samarbeid

OsloMet- Storbyuniversitetet, Institutt for medier og journalistikk

York University, Canada

Publikasjoner

 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). Oljearbeiderne - samfunnsbyggere eller bremseklosser? I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 163–182.
 • Ytterstad, Andreas (2021). Climate Jobs Plans: A Mobilizing Strategy in Search of Agency. I Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris & Uzzell, David (Red.), The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-71908-1. s. 249–270.
 • Ytterstad, Andreas; Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David (2021). Heroes of the Day After Tomorrow: “The Oil Worker” in Norwegian Climate Coverage 2017–2021. Journalism Practice. ISSN 1751-2786. doi: 10.1080/17512786.2021.2002712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houeland, Camilla (2021). Labour Resistance Against Fossil Fuel Subsidies Reform: Neoliberal Discourses and African Realities. I Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris & Uzzell, David (Red.), The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-71908-1. s. 493–516. doi: 10.1007/978-3-030-71909-8_21.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Houeland, Camilla & Hammerø Ellingsvåg, Tale (2021). Alienating assemblages: Working the carbonscape in times of transformation. Progress in Human Geography. ISSN 0309-1325. doi: 10.1177/03091325211018730. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houeland, Camilla (2020). Contentious and institutional politics in a petro-state: Nigeria's 2012 fuel subsidy protests. The Extractive Industries and Society. ISSN 2214-790X. doi: 10.1016/j.exis.2020.05.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ytterstad, Andreas & Veimo, Marte (2020). Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". . Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. s. 125–141.
 • Kiil, Maiken Bjerga & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Internasjonale lærdommer. I Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (Red.), Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205538900. s. 90–118.
 • Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David Christoffer & Angell, Frida Hambro (2020). Solidarity tested: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO‐Norway) and its contradictory climate change policies. Area (London 1969). ISSN 0004-0894. doi: 10.1111/area.12608.

Se alle arbeider i Cristin

 • Houeland, Camilla (2021). We work like elephants, and eat like ants. Africa Is A Country (Blog).
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Fagbevegelsen og det grønne skiftet .
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Polarisering på norsk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). Steile fronter i klimadebatten. [Fagblad]. lo-aktuelt.
 • Houeland, Camilla (2021). No, Countries in the Global South Shouldn’t be Scrapping Fuel Subsidies. Jacobin. ISSN 2158-2602.
 • Houeland, Camilla (2021). The global and class inequalities of fossil fuel subsidy reform. Africa Is A Country (Blog).
 • Houeland, Camilla (2021). Polarisering i klima- og industridebatten.
 • Houeland, Camilla (2021). Tåregass i gatene. [Avis]. Klassekampen.
 • Haarstad, Håvard; Houeland, Camilla & Wanvik, Tarje Iversen (2021). Populismens grenser .
 • Houeland, Camilla (2021). Ungdommen har fått nok. [Avis]. Klassekampen.
 • Ytterstad, Andreas (2021). Rett fram episode 2: Hva gjør vi med olja? [Radio]. Broen til framtiden podcast.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Owes kamp for oljen. [Internett]. Nrk.no.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Polarisering i klimadebatten.
 • Balsvik, Eivind & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). «Samfunnsgeografi: Oljearbeiderne og det grønne skiftet. Fjerde episode av klima-podkasten til SVEXFAC»- .
 • Jordhus-Lier, David (2021). Klimaløsninger og handlingsalternativer i arbeidslivet.
 • Houeland, Camilla (2021). ‘Not my task’: Roles and role perceptions among shop stewards in the Norwegian petroleum industry facing a green transition .
 • Jordhus-Lier, David (2021). Tillitsvalgtrollen i det grønne skiftet.
 • Ytterstad, Andreas & Sjåfjell, Beate (2021). Verden må tåle den norske regjeringens løsninger. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 43(8), s. 40–41.
 • Houeland, Camilla (2021). Polarisering i klima- og oljedebatten .
 • Houeland, Camilla (2021). Panel discussion on documentary film: Dying For Gold.
 • Houeland, Camilla (2021). Comment and panel to keynote "There is no 'I' in individual: the need to connect personal, collective and systemic climate action" Keynote speaker: Stuart Capstick Commentator: Camilla Houeland Moderator: Shayan Shokrgozar.
 • Ytterstad, Andreas (2021). Dette tenker oljearbeiderne selv om det grønne skiftet. [Internett]. OsloMet forskningsnyheter.
 • Houeland, Camilla (2021). Polarisering i klimadebatten.
 • Houeland, Camilla (2021). Afrika: Hva med framtida?
 • Ytterstad, Andreas & Salvesen, Ingerid (2021). Rett fram episode 1: Hva betyr egentlig rettferdig omstilling? [Radio]. Broen til framtiden podcast.
 • Ytterstad, Andreas & Salvesen, Ingerid (2021). Rett Fram episode 3: Kan de som vil bruke og de som vil verne naturen bli med på samme lag? [Radio]. Broen til framtiden podcast.
 • Ytterstad, Andreas & Salvesen, Ingerid (2021). Rett Fram episode 4: Hvordan ser rettferdighet ut hvis du skal tenke på hele verden? [Radio]. Broen til framtiden podcast episode 4.
 • Houeland, Camilla (2020). Nigeria’s Revolt.
 • Ytterstad, Andreas (2020). As the Arctic Continues its Meltdown, Economic Exploitation Quickens. [Fagblad]. Discover Magazine.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Alienation, shame and shared responsibility: Role perceptions and labour agency in the petroleum industry .
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Jordhus-Lier, David (2020). Debatt i P2: Klarer Norge å finne en felles vei ut av oljealderen, eller er det for steile fronter mellom klimaungdom og industriarbeiderne? . [Radio]. NRK Radio .
 • Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David; Wanvik, Tarje Iversen & Haarstad, Håvard (2020). A politics of disassembly or a politics of reconnection?  A conversation about perspectives.
 • Houeland, Camilla (2020). Norwegian oil workers' perception of media coverage of oil, work and climate change.
 • Houeland, Camilla (2020). Korona krever kutt i bensinsubsidier – en katastrofe for fattige. [Fagblad]. Apollon.
 • Houeland, Camilla (2020). Makt og avmakt i afrikansk fagbevgelse: I kriser, korona og klima.
 • Houeland, Camilla (2020). Nigeria feirer 60 år med uavhengighet. [TV]. NRK, Dagsnytt18.
 • Houeland, Camilla (2020). Bloomberg: Verdens beste børs i år er nigeriansk. [Avis]. E24.
 • Houeland, Camilla (2020). Trade unions and organization in Africa: Disempowerment and counter-power.
 • Houeland, Camilla (2020). #EndSARS - Hva er det og hvorfor skjer det nå? (Panelsamtale om de pågående protestene i Nigeria).
 • Houeland, Camilla (2020). Kan man se konsekvenser av imperialismen i dagens Nigeria? Tre historier om Boko Haram og terror; #Endsars og folkelige protester mot politivold og Olje-konfliktene i Nigerdeltaet. .
 • Houeland, Camilla (2020). "Klimaheltene det ikke synges om: Oljearbeiderne".
 • Houeland, Camilla (2020). Kjendiser ut mot politibrutalitet. [Avis]. VG.
 • Houeland, Camilla (2020). Nigerias delte oljeindustri og fagbevegelsens svekkede kraft. Magasinet Industri Energi. s. 42–43.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Hvorfor er ikke lærerne i klimastreik?
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Klimaengasjement i fagbevegelsen.
 • Houeland, Camilla (2020). "We are workers, not heroes". Africa Is A Country (Blog).
 • Houeland, Camilla (2019). Faglige rettigheteer under angrep.
 • Houeland, Camilla (2019). Panelsamtale om klima og utvikling .
 • Houeland, Camilla (2019). Labour-resistance against fuel subsidies reform for climate mitigation.
 • Houeland, Camilla (2019). Olje – ressursen der ute: Tilknytningsformer - arbeidsplass og lokalsamfunn/fellesskap .
 • Houeland, Camilla (2019). "Working for Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry, T. Atabaki, E. Bini, K. Ehsani (Eds.), Palgrave Macmillan (2018)." . The Extractive Industries and Society. ISSN 2214-790X.
 • Houeland, Camilla (2019). Første mai: Om fagbevegelse og demokrati. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Houeland, Camilla (2019). Arbeidstakerrettigheter under angrep. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Sørensen, Heidi & Larsen, Christine Lundberg (2019). Panelsamtale om fagforeninger og grønne skiftet .
 • Houeland, Camilla (2019). Celebrating May Day: Trade unions as schools of democracy. Africa Is A Country (Blog).
 • Houeland, Camilla (2019). Når COSATU ikke lengre er lik Fagbevegelsen i Sør-Afrika.
 • Houeland, Camilla (2019). Nigeriansk fagbevegelse: Punching above their weight.
 • Houeland, Camilla (2019). Oljens forbannelse?
 • Houeland, Camilla (2019). Anstendig arbeid og Bærekraftsmålene.
 • Houeland, Camilla (2019). Lykkeland og troen på gode jobber. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Houeland, Camilla & Hambro Angell, Frida (2019). Interests and perspectives on climate change among organised labour: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-NORWAY).
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). Står frykt for å miste jobben i veien for klimaengasjement? [Internett]. Forskning.no.
 • Ytterstad, Andreas (2018). The hegemony of oil in the media: traces of good sense from oil workers.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Polarisering i klimadebatten: Samtaler med tillitsvalgte i oljeindustrien. Manifest.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Petroleum, Arbeidsliv, Fagorganisering, Klimapolitikk
Publisert 14. sep. 2018 08:55 - Sist endret 11. mars 2021 13:48