English version of this page

WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi

Prosjektet WAGE skal undersøke hvordan arbeidere som jobber med fossil energi i Norge, Nigeria og Canada ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

Illustrasjonsfoto: Colorbox

Om prosjektet

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg vekk fra energiregimer med høyt karbonavtrykk. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria og Canada har bygget mye av sin økonomiske vekst på utvinning av denne råvaren. Prosjektet WAGE vil i disse tre landene undersøke hvordan arbeiderne som jobber i denne bransjen ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

Oljearbeidere har lenge blitt framstilt som verdifulle for økonomiske utvikling, men blir i klimadebatten ofte sett på som en del av problemet – heller enn som en del av løsningen. En annen utfordring er at det grønne skiftet gjerne beskrives som et dilemma der man må velge mellom sysselsetting eller klimatiltak. Et slikt utgangspunkt kan forklare hvorfor fagforeninger som organiserer oljearbeidere ofte inntar en forsiktig holdning til klimapolitiske tiltak.

Mål

Prosjektet vil belyse oljearbeideres klimapolitiske selvforståelse gjennom ulike kvalitative metoder som fokusgrupper og intervjuer. Et særskilt fokus rettes mot hvordan fagforeninger i bransjer lærer opp sine medlemmer, utvikler sine strategier og forholder seg til motparter og medspillere i arbeidslivet og politikken. Vi vil også finne ut hvordan ulike medier fremstiller oljearbeidere. Prosjektet gjennomføres i dialog med aktører i bransjen, og tar sikte på å skape transnasjonal kunnskapsutveksling og ny læring gjennom videoproduksjon. I tillegg vil prosjektets deltakere gi et teoretisk bidrag til en gryende litteratur om hvordan arbeid er med å forme forholdet mellom natur og samfunn.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under SAMKUL. Bevilgningen til prosjektet er på NOK 9 000 000.

Samarbeid

OsloMet- Storbyuniversitetet, Institutt for medier og journalistikk

York University, Canada

Publikasjoner

 • Camilla Houeland; David Christoffer Jordhus-Lier & Frida Hambro Angell (2020). Solidarity tested: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO‐Norway) and its contradictory climate change policies. Area (London 1969).  ISSN 0004-0894.

Se alle arbeider i Cristin

 • Camilla Houeland & David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Camilla Houeland (2019). Når COSATU ikke lengre er lik Fagbevegelsen i Sør-Afrika.
 • Camilla Houeland (2019). Olje – ressursen der ute: Tilknytningsformer - arbeidsplass og lokalsamfunn/fellesskap.
 • Camilla Houeland (2019). Anstendig arbeid og Bærekraftsmålene.
 • Camilla Houeland (2019). Nigeriansk fagbevegelse: Punching above their weight.
 • Camilla Houeland (2019). Oljens forbannelse?.
 • Camilla Houeland (2019). Panelsamtale om klima og utvikling.
 • Camilla Houeland (2019). Faglige rettigheteer under angrep.
 • Andreas Ytterstad (2019). The Uprising of Good Sense: Climate Jobs & the Green New Deal.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • David Christoffer Jordhus-Lier; Camilla Houeland & Frida Hambro Angell (2019). Interests and perspectives on climate change among organised labour: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-NORWAY).
 • Camilla Houeland (2019). Labour-resistance against fuel subsidies reform for climate mitigation.
 •  (2019). Står frykt for å miste jobben i veien for klimaengasjement?.
 • Camilla Houeland (2019). Celebrating May Day: Trade unions as schools of democracy. Africa Is A Country (Blog).
 • Camilla Houeland (2019). Derfor slåss fattigfolk for klimaskadelige bensin-subsidier. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). Lykkeland og troen på gode jobber. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). Første mai: Om fagbevegelse og demokrati. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). "Working for Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry, T. Atabaki, E. Bini, K. Ehsani (Eds.), Palgrave Macmillan (2018).". The Extractive Industries and Society.  ISSN 2214-790X.
 • Camilla Houeland (2019). Arbeidstakerrettigheter under angrep. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Andreas Ytterstad & Gøril Borgen Eide (2018). Climate Change Consensus and Contradictions at the Core - Norwegian Trade Union Values and Climate Change.
 • Andreas Ytterstad (2018). The hegemony of oil in the media: traces of good sense from oil workers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2018 08:55 - Sist endret 24. mars 2020 14:28