English version of this page

WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi

Prosjektet WAGE skal undersøke hvordan arbeidere som jobber med fossil energi i Norge, Nigeria, USA og Canada ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

Illustrasjonsfoto: Colorbox

Om prosjektet

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomiske vekst på utvinning av olje og gass. Prosjektene WAGE og WAGESTORIES undersøker hvordan arbeiderne som jobber i denne bransjen i disse landene ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

 

Forskningsprosjektet WAGE

Oljearbeidere, som lenge har blitt framstilt som verdifulle for økonomiske utvikling, blir i klimadebatten ofte sett som en del av problemet, heller enn som en del av løsningen. I det offentlige ordskiftet beskrives det grønne skiftet gjerne som et dilemma der man må velge mellom sysselsetting eller klimatiltak. Slike framstillinger skaper motstand blant organiserte oljearbeidere. WAGE forsøker derfor heller å igangsette diskusjoner om hvordan den kompetansen som befinner seg i oljebransjen og i fagbevegelsen kan benyttes for å få fortgang på omstillingsprosesser. Dette krever at oljearbeidere anser seg selv som relevante aktører i en omstilling, både som profesjonsutøvere, som fagorganiserte og som tillitsvalgte. I tillegg er det viktig å forstå hvordan ulike veivalg påvirker forholdet mellom ulike deler av fagbevegelsen, og mellom fagforeninger og miljøbevegelsen. Siden prosjektet ble igangsatt har dessuten pandemien covid-19 endret premissene for omstilling i bransjen i alle landene som inngår i studien.

Prosjektet vil belyse oljearbeideres klimapolitiske selvforståelse gjennom ulike kvalitative metoder, der iblant fokusgrupper, intervjuer, dokument- og mediaanalyse. Et særskilt fokus rettes mot hvordan fagforeninger jobber med opplæring og kompetanseutvikling for sine medlemmer i møte med det grønne skiftet, utarbeider sine strategier og forholder seg til motparter og medspillere i arbeidslivet og politikken. Vi vil også finne ut hvordan ulike medier fremstiller oljearbeidere og forholdet olje-klima.

I løpet av perioden har WAGE-teamet gjennomført fokusgrupper blant tillitsvalgte i fem av de viktigste fagforbundene i petroleumsindustrien i Norge, samt tillitsvalgte fra begge de nigerianske petroleumsforbundene, uorganiserte kontraktsarbeidere, ansatte i uformelle raffinerier og en gruppe miljøaktivister i Nigeria. Vi har tatt opp spørsmål om omstilling generelt og knyttet til klimaendring og det grønne skiftet spesielt; rolleforståelse og påvirkningsmuligheter, samt relasjoner til andre aktører i og utenfor fagbevegelsen og opplevelse av medieframstillinger. Prosjektet har samarbeid med norske, nigerianske og amerikanske fagforeninger om tilgang og praktisk gjennomføring av intervjuer og forskningsetikk. Vi er i gang med å utvikle planer for en ny runde med fokusgrupper i Norge, intervjuer med tillitsvalgte og ansatte i oljeindustrien i California, en mediaanalyse av den krisepakken til den norske petroleumsnæringen, samt en dokumentstudie av kompetansepolitiske strategier i Norge. Forskergruppen i WAGE har også prioritert å bygge et internasjonalt nettverk for kunnskapsutveksling, gjennom nettseminarer, utvekslingsopphold og konferansedeltagelse.

WAGE er et tverrfaglig prosjekt, og knytter studiet av oljearbeidere til ulike teoretiske begreper og debatter, deriblant hegemoni-begrepet i mediastudier, arbeideres aktørskap i samfunnsgeografi, fremmedgjøring, og en pågående tverrfaglig diskusjon om betydningen av «grønne jobber», «klimajobber» og «grønn kompetanse» i en rettferdig omstilling.

 

Dokumentarprosjektet WAGESTORIES

I 2020 fikk WAGE-prosjektet en tilleggsbevilgning av Forskningsrådets SAMKUL-program til prosjektet WAGESTORIES. Forskerne i WAGE og mediaseksjonen ved OsloMet vil samarbeide om produksjonen av en dokumentarfilm med den foreløpige tittelen «Oljearbeidernes klimakamp». Dokumentaren vil følge tre arbeidere som opplever endringer i petroleumsindustrien fra svært ulike ståsteder: Niger-deltaet, California og Rogaland. Prosjektet ferdigstilles vil foregå i 2022, og produksjonen av WAGESTORIES og forskningen i WAGE vil være med å informere hverandre.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under SAMKUL. Bevilgningen til prosjektet er på NOK 9 000 000.

Samarbeid

OsloMet- Storbyuniversitetet, Institutt for medier og journalistikk

York University, Canada

Publikasjoner

 • Camilla Houeland & David Christoffer Jordhus-Lier (2021). Oljearbeiderne - samfunnsbyggere eller bremseklosser?, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  Kap 8.  s 163 - 182
 • David Christoffer Jordhus-Lier; Camilla Houeland & Tale Hammerø Ellingsvåg (2021). Alienating assemblages: Working the carbonscape in times of transformation. Progress in Human Geography.  ISSN 0309-1325.
 • Maiken Bjerga Kiil & David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Internasjonale lærdommer, I: Inger Marie Hagen & Jon Olav Bjergene (red.),  Grønne tariffavtaler.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538900.  Kapittel 5.  s 90 - 118
 • Camilla Houeland; David Christoffer Jordhus-Lier & Frida Hambro Angell (2020). Solidarity tested: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO‐Norway) and its contradictory climate change policies. Area (London 1969).  ISSN 0004-0894.
 • Camilla Houeland (2020). Contentious and institutional politics in a petro-state: Nigeria's 2012 fuel subsidy protests. The Extractive Industries and Society.  ISSN 2214-790X.
 • Andreas Ytterstad & Marte Veimo (2020). Den sprikende kraften i "det grønne skiftet".. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  s 125- 141

Se alle arbeider i Cristin

 • David Christoffer Jordhus-Lier & Camilla Houeland (2021). Fagbevegelsen og det grønne skiftet.
 • Camilla Houeland (2021). Polarisering i klima- og industridebatten.
 • Håvard Haarstad; Camilla Houeland & Tarje Iversen Wanvik (2021). Populismens grenser.
 •  (2021). Steile fronter i klimadebatten.
 •  (2021). Tåregass i gatene.
 •  (2021). Ungdommen har fått nok.
 •  (2021). Klimaforskeren mer fagbevegelsen ta en sterkere rolle i klimakampen - Nå handler det om politisk vilje.
 • David Christoffer Jordhus-Lier & Camilla Houeland (2021). Polarisering i klimadebatten: Samtaler med tillitsvalgte i oljeindustrien.
 • Camilla Houeland (2021). No, Countries in the Global South Shouldn’t be Scrapping Fuel Subsidies. Jacobin.  ISSN 2158-2602.
 • Camilla Houeland (2021). The global and class inequalities of fossil fuel subsidy reform. Africa Is A Country (Blog).
 • Camilla Houeland (2021). We work like elephants, and eat like ants. Africa Is A Country (Blog).
 • David Christoffer Jordhus-Lier & Camilla Houeland (2021). Polarisering på norsk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Klimaengasjement i fagbevegelsen.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Hvorfor er ikke lærerne i klimastreik?.
 • Camilla Houeland (2020). "Klimaheltene det ikke synges om: Oljearbeiderne".
 • Camilla Houeland (2020). Kan man se konsekvenser av imperialismen i dagens Nigeria? Tre historier om Boko Haram og terror; #Endsars og folkelige protester mot politivold og Olje-konfliktene i Nigerdeltaet..
 • Camilla Houeland (2020). Trade unions and organization in Africa: Disempowerment and counter-power.
 • Camilla Houeland (2020). Makt og avmakt i afrikansk fagbevgelse: I kriser, korona og klima.
 • Camilla Houeland (2020). #EndSARS - Hva er det og hvorfor skjer det nå? (Panelsamtale om de pågående protestene i Nigeria).
 • Camilla Houeland (2020). Norwegian oil workers' perception of media coverage of oil, work and climate change.
 • Andreas Ytterstad (2020). The rise of the Oil worker in Norwegian media, to the rescue of oil, the climate, or both?.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Alienation, shame and shared responsibility: Role perceptions and labour agency in the petroleum industry.
 •  (2020). Nigeria’s Revolt.
 •  (2020). Afrikansk fagbevegelse kan få en viktig rolle under korona-pandemien, sier afrikaekspert.
 •  (2020). BBC og NRK skal dele sine erfaringer om klimajournalistikk på digital konferanse Arrangør Andreas Ytterstad vil skape dialog om nyoppstartede klimaredaksjoner..
 •  (2020). Nigeria feirer 60 år med uavhengighet.
 •  (2020). Bloomberg: Verdens beste børs i år er nigeriansk.
 •  (2020). Kjendiser ut mot politibrutalitet.
 •  (2020). Korona krever kutt i bensinsubsidier – en katastrofe for fattige.
 •  (2020). As the Arctic Continues its Meltdown, Economic Exploitation Quickens.
 • David Christoffer Jordhus-Lier & Camilla Houeland (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Camilla Houeland (2020). "We are workers, not heroes". Africa Is A Country (Blog).
 • Camilla Houeland (2020). Nigerias delte oljeindustri og fagbevegelsens svekkede kraft. Magasinet Industri Energi.  s 42- 43
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Camilla Houeland (2019). Når COSATU ikke lengre er lik Fagbevegelsen i Sør-Afrika.
 • David Christoffer Jordhus-Lier; Heidi Sørensen & Christine Lundberg Larsen (2019). Panelsamtale om fagforeninger og grønne skiftet.
 • Camilla Houeland (2019). Olje – ressursen der ute: Tilknytningsformer - arbeidsplass og lokalsamfunn/fellesskap.
 • Camilla Houeland (2019). Anstendig arbeid og Bærekraftsmålene.
 • Camilla Houeland (2019). Nigeriansk fagbevegelse: Punching above their weight.
 • Camilla Houeland (2019). Oljens forbannelse?.
 • Camilla Houeland (2019). Panelsamtale om klima og utvikling.
 • Camilla Houeland (2019). Faglige rettigheteer under angrep.
 • Andreas Ytterstad (2019). The Uprising of Good Sense: Climate Jobs & the Green New Deal.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • David Christoffer Jordhus-Lier; Camilla Houeland & Frida Hambro Angell (2019). Interests and perspectives on climate change among organised labour: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-NORWAY).
 • Camilla Houeland (2019). Labour-resistance against fuel subsidies reform for climate mitigation.
 •  (2019). Står frykt for å miste jobben i veien for klimaengasjement?.
 • Camilla Houeland (2019). Celebrating May Day: Trade unions as schools of democracy. Africa Is A Country (Blog).
 • Camilla Houeland (2019). Derfor slåss fattigfolk for klimaskadelige bensin-subsidier. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). Lykkeland og troen på gode jobber. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). Første mai: Om fagbevegelse og demokrati. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Camilla Houeland (2019). "Working for Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry, T. Atabaki, E. Bini, K. Ehsani (Eds.), Palgrave Macmillan (2018).". The Extractive Industries and Society.  ISSN 2214-790X.
 • Camilla Houeland (2019). Arbeidstakerrettigheter under angrep. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Andreas Ytterstad & Gøril Borgen Eide (2018). Climate Change Consensus and Contradictions at the Core - Norwegian Trade Union Values and Climate Change.
 • Andreas Ytterstad (2018). The hegemony of oil in the media: traces of good sense from oil workers.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Petroleum, Arbeidsliv, Fagorganisering, Klimapolitikk
Publisert 14. sep. 2018 08:55 - Sist endret 11. mars 2021 13:48