English version of this page

Den moderne arbeiderklassen - Livssjanser, samhold, splittelse og anerkjennelse i migrasjonens tidsalder

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, er spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er lite studert og dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge.

Om prosjektet

For å beskrive dagens arbeiderklasse, dens politiske orientering, livserfaringer og representasjon i mediene, skal dette prosjektet fokusere på fire grunnleggende undertemaer:

For det første skal vi studere endringer i demografisk sammensetning ved hjelp av analyser av befolkningsdata, med spesiell vekt på kjønn, etnisitet og generasjon.

For det andre skal vi analysere endringer i politiske holdninger, med spesiell vekt på forskjeller mellom generasjoner. Vi skal også studere intern heterogenitet, med mål om å forklare skillet mellom de som slutter opp om sosialdemokratiske ideer og de som vender seg mot høyrepopulisme.

For det tredje skal vi studere hvordan spesifikke deler av arbeiderklassen fremstilles i media, med vekt på om beskrivelsene vektlegger trussel eller konflikt, og på hvilke temaer som karakteriserer mediedekningen av disse gruppene.

For et fjerde skal vi studere forholdet mellom den lave statusen som ofte tilskrives disse yrkene og arbeideres selvoppfattelser gjennom intervjuer og deltakende observasjon. Vi vil også studere forholdet mellom arbeideres oppfatninger av eliter/dominante kulturelle grupper og hvordan de oppfatter deres kunnskap, nasjonale tilhørighet og tilgang til makt.

Prosjektet vil benytte en rekke ulike datakilder som registerdata, spørreundersøkelser og mediebidrag, samt etnografiske og intervjubaserte data.

Mål

Å samle ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen, med spesiell oppmerksomhet på kjønn og den etniske sammensetningen; forhold mellom ulike grupper innad i klassen; relasjonen mellom arbeidere og samfunn, og mellom arbeidere og styresmaktene.

Delmål

1) Studere sosial mobilitet inn i og ut av arbeiderklassen.

2) Studere politiske holdninger til migrasjon og velferdsstaten, og nivået av sosial tillit og politisk deltakelse blant arbeidere.

3) Studere hvordan arbeiderklassen, representert ved noen spesifikke yrker, er beskrevet og representert i mediene.

4) Bidra med kunnskap om nåtidens anerkjennelseskulturer, selvoppfattelse og kunnskapssyn blant fagarbeidere.

 

Samarbeid

Institutt for samfunnsforskning (ISF), Institutt for journalistikk og mediefag (OSLOMET) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OSLOMET)


Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 7 988 000.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

Forskningsrådet


Varighet

2017-2020

Publikasjoner

 • Flemmen, Magne & Savage, Mike (2017). The politics of nationalism and white racism in the UK. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  68, s S233- S264 . doi: 10.1111/1468-4446.12311
 • Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2017). A Struggle on Two Fronts: Boundary Drawing in the Lower Region of the Social Space and the Symbolic Market for 'Down-to-Earthness'. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315. . doi: 10.1111/1468-4446.12345
 • Schmitz, Andreas; Flemmen, Magne & Rosenlund, Lennart (2017). Social Class, Symbolic Domination, and Angst - The Example of the Norwegian Social Space. Sociological Review.  ISSN 0038-0261. . doi: 10.1177/0038026117738924
 • Jørn Ljunggren (2021). Å åpne opp arbeiderklassen, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  1.  s 19 - 36
 • Marianne Nordli Hansen & Jørn Ljunggren (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  2.  s 37 - 62
 • Jørn Ljunggren (2021). Hvordan skape en arbeidskar, I: Marianne Nordli Hansen & Jørn Ljunggren (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  10.  s 199 - 214
 • Håvard Helland & Jørn Ljunggren (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge, I: Marianne Nordli Hansen & Jørn Ljunggren (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  15.  s 295 - 314
 • Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom, I: Marianne Nordli Hansen & Jørn Ljunggren (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  21.  s 413 - 432
 • Pål Halvorsen & Jørn Ljunggren (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  s 1- 15
 • Vegard Jarness & Magne Flemmen (2019). A struggle on two fronts: boundary drawing in the lower region of the social space and the symbolic market for ‘down‐to‐earthness. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70, s 166- 189
 • Vegard Jarness; Magne Flemmen & Lennart Rosenlund (2019). From Class Politics to Classed Politics. Sociology.  ISSN 0038-0385.  53, s 879- 899
 • Julia Orupabo & Marjan Nadim (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  ISSN 0968-6673.  s 1- 15
 • Magne Flemmen; Vegard Jarness & Lennart Rosenlund (2018). Class and status: on the misconstrual of the conceptual distinction and a neo-Bourdieusian alternative. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  0, s 1- 51

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.) (2021). Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  494 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tine Ustad Figenschou; Elisabeth Eide & Ruth Einervoll Nilsen (2020). Investigations of a journalistic blind spot: Class, construction and carers in Norwegian media..
 •  (2020). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie.
 • Jørn Ljunggren (2020). Det "nye" arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4, s 51- 57
 • Julia Orupabo & Jørn Ljunggren (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jørn Ljunggren (2020). Hvilken status har arbeidermannen i dagens Norge?. Kilden kjønnsforskning.
 • Jørn Ljunggren (2019). Manglende sosial bærekraft?.
 • Jørn Ljunggren (2019). Når ulikhet følger geografiske skiller - tilfellet Oslo.
 • Jørn Ljunggren (2019). Norge - et klassesamfunn?.
 • Jørn Ljunggren (2019). Å vokse opp i Oslo - ulikhetenes by.
 • Jørn Ljunggren & Marte Mangset (2019). Arbeiderklassen og blikket ovenfra Litterærer og sosiologiske perspektiver på sosial ulikhet i Norge i dag.
 • Sabina Tica & Jørn Ljunggren (2019). The Workings of Racialization and Class in the Norwegian Field of Literature.
 • Jørn Ljunggren & Magne Flemmen (2019). Klassesamfunnet 2.0.
 • Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren (2019). Class Origin and Distrust among Adolescents.
 • Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren (2019). Class differences in political mistrust and political behaviour among youth.
 • Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren (2019). Class Origin and Distrust among Adolescents: A cross-national comparison of distrust in 16 European countries.
 • Patrick Lie Andersen (2019). Political engagement and participation among youth. A cross-region comparison of the importance of social class origin in Europe..
 •  (2019). I en klasse for seg.
 •  (2019). Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv.
 • Marianne Nordli Hansen & Magne Flemmen (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Marianne Nordli Hansen (2018). Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?.
 • Marianne Nordli Hansen (2018). Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?.
 • Magne Flemmen (2018). What does inequality do to us?.
 • Marianne Nordli Hansen & Magne Flemmen (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?.
 • Magne Flemmen (2018). Politiske skillelinjer blant arbeidere.
 • Elisabeth Eide; Tine Ustad Figenschou & Ruth Einervoll Nilsen (2018). Constructors and Carers in Norwegian Press Coverage 1996-2017.
 • Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren (2018). Creating a Distrustful Working Class? Social Cohesion Among Adolescents in Oslo.
 • Patrick Lie Andersen (2018). Political behaviour among youth. The importance of Social Class Origin, Education and Social Context.
 • Jørn Ljunggren (2018). Å reise "hjem" - feltarbeid i et tidligere yrke.
 • Jørn Ljunggren (2018). Constructing a Working Class Body.
 • Johannes Emil Bennetzen (2018). Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge.
 • Julie Hjelde Ellingsen (2018). "Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole.
 • Stian Aleksander Uvaag (2018). The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. feb. 2018 13:17 - Sist endret 24. mars 2020 13:28