Om Vilhelm Aubert

Professor Vilhelm Aubert (1922-1988) var en av Norges fremste samfunnsforskere og sosiologer.

Han var utdannet jurist og regnes som Norges første rettssosiolog. Han var også en av grunnleggerne av ISF.

Professor Vilhelm Aubert

Under og etter den 2. verdenskrig var Vilhelm Aubert aktiv i det intellektuelle miljøet rundt filosofen Arne Næss, sammen med andre kjente sosiologer som blant annet Harriet Holter, Stein Rokkan og Erik Rinde. De utgjorde et produktivt og nytenkende miljø, som fikk stor innflytelse på utviklingen av samfunnsvitenskapen etter krigen.

Nettopp med utspring i dette miljøet ble ISF etablert i 1950 som et frittstående og tverrfaglig forskningsinstitutt. Fra 1950 og frem til midten av 1960-tallet utgjorde miljøet ved ISF det sentrale norske miljøet innen fag som sosiologi, filosofi, statsvitenskap og psykologi, og instituttet nøt stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

Vilhelm Aubert var tilknyttet ISF frem til 1963, da han tiltrådte som professor i rettssosiologi ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra 1971 var han professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi (i dag Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) ved Universitetet i Oslo.

Aubert bidro til å etablere sosiologi som eget fag ved universitetet og skrev flere av de mest brukte lærebøkene innenfor sosiologi og rettssosiologi.

Noen av hans viktigste arbeider er samlet i boken Continuity and Development in Law and Society, som ble utgitt etter hans død i 1989. Hans essaysamling The Hidden Society (1965) utgjorde et viktig bidrag i debatten innenfor teori og metode i skandinavisk sosiologi.

Ved ISF er det utarbeidet en bibliografi (fulltekst eletronisk utgave) over Vilhelm Aubert.

Publisert 24. apr. 2012 08:38 - Sist endret 25. mars 2021 12:29