2012

Publisert 6. des. 2012 11:15

Instituttet har nå opprettet sin første årsenhet, og fra høsten 2013 vil de første 30 studentene begynne på årsenheten i sosiologi!

Publisert 25. okt. 2012 11:32

Professor Karen O’Brien, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, har blitt tildelt den prestisjetunge Burtoni Awards for sitt banebrytende bidrag innen samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

Publisert 3. sep. 2012 10:46

Bruk av hasj har lenge vært knyttet til subkultur og opposisjon. Nå brukes stoffet stadig oftere som medisin mot angst, søvnproblemer og ADHD, i følge ny studie.

Publisert 21. juni 2012 11:30

Mentorordningen er en del av fakultetets PLUSS-tilbud til nye studenter, hvor flere tiltak som gir tettere oppfølging skal hindre frafall og øke trivselen. Fra høsten 2012 blir sosiologi et av de første programmene som inkluderer mentorordningen i opplegget for de nye bachelorstudentene.

Publisert 8. juni 2012 07:58

Marianne Nordli Hansen mottar Universitetsforlagets tidsskriftspris 2011 for artikkelen “Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning”, publisert i Søkelys på arbeidslivet 3-2011.

Artikkelen kan leses på Idunn.no

Publisert 5. juni 2012 07:19

Klimatilpasning handler ikke mest om teknologi, men om vårt syn på verden og oss selv, sier Karen O’Brien. - Vi mennesker endrer klimaet. Det betyr at vi også kan endre holdningene.

Publisert 21. mars 2012 11:24

- Fordi hun modig og uten hensyn til tabuer snakker høyt om vold mot kvinner.

- Fordi hun gjør egen funksjonshindring etter hagleskudd fra eksmann til en veiviser mer enn en begrensning, det viser blant annet medalje fra New York-maraton.

- Fordi hun som organisasjonssosiolog og forsker synliggjør kvinner i lederstillinger.

Solberg vil bruke prispengene til å etablere et prosjekt som skal ha som formål å stoppe vold mot kvinner og partnerdrap ved samlivsbrudd.

Publisert 8. feb. 2012 13:10

Søknadsfrist onsdag 15. februar

Publisert 6. feb. 2012 09:29

Professor i sosiologi Ivar Frønes vil slette ingeniørenes studiegjeld. Han mener at de som tar ingeniørutdanning og andre utdanninger hvor Norge mangler kompetanse, bør få ettergitt sin studiegjeld.

Publisert 31. jan. 2012 12:38

Pengeoverføringer til hjemlandet blant tamiler. Det er et av temaene for det ferske VAM-finansierte postdoktorstipendet til Sarvendra Tharmalingam ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Publisert 23. jan. 2012 12:50

FNs klimarapport er dyster lesning. Men verdens politiske ledere greier ikke å bli enige allikevel. Professor Karen O´Brien, som var med på å skrive rapporten, tror ikke det er så viktig om heller ikke Durban-møtet ender med håndgripelige resultater. Hun setter sin lit til endringsviljen hos folk flest.