Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende 5 dager

i dag des.
Bildet kan inneholde: topp, hår, hake.
Tid og sted: 13. des. 2019 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Mats Lillehagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation

16 des.
Image may contain: Man, Hair, Chin, Forehead.
Tid og sted: 16. des. 2019 15:15, Auditorium 2, Eilert Sundt's building

M.Phil. in Economics Trond Christian Vigtel at Department of Economics will defend his thesis "Understanding Retirement Decisions" for the PhD degree.

Flere kommende disputaser

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.
Tid og sted: 19. des. 2019 12:1515:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand. psychol Line Indrevoll Stänicke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. 

The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence