Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende 5 dager

01 mars
Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil
Tid og sted: 1. mars 2021 10:1513:00, Zoom

Cand.psychol Elisabeth Christie Ørke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study

03 mars
Bildet kan inneholde: klær, hår, panne, nese, kinn.
Tid og sted: 3. mars 2021 12:0015:00, Zoom

Master Athithan Jayapalan ved Sosialantropologisk institutt og Kulturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Constructing Dhammadipa: Cultural heritage, archaeology and Sinhala Buddhist hegemony in Sri Lanka’s Northern Province.

Flere kommende disputaser

Bildet kan inneholde: person, nese, kinn, smil, leppe.
Tid og sted: 9. apr. 2021 15:0018:00, Zoom Webinar

Master i sosiologi Janna Bergsvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Couples in context: Understanding family dynamics in Norway