Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende 5 dager

03 juli
Nina Heidenstrøm
Tid og sted: 3. juli 2020 10:3014:00, Zoom Webinar

Master i sosiologi Nina Heidenstrøm vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Preparedness in Everyday Life. A Social Practice Perspective