Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende disputaser

Tid og sted: 2. mars 2018 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Kristin Østlie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Listening to suicidal patients in psychotherapy: How therapeutic relationships may expand patients’ prospects for living their lives

Tid og sted: 9. mars 2018 12:15 - 15:00, auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tom Bratrud ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fire on the Island: The Transformative Power of Christian Revival in Vanuatu"

Tid og sted: 22. mars 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Ann Kristin Gresaker vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Relevant religion. Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 1988-2008