Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende 5 dager

24 nov.
Tid og sted: 24. nov. 2017 10:30 - 14:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hannah Helseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Fornuft og følelser. Muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentligheten fra 2000 til 2012

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 1. des. 2017 10:30 - 14:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Elin Gustasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Constructing meaning after war. A study of the lived experiences of Norwegian Afghanistan veterans and military spouses

Bilde av Solveig Lægreid Hauger
Tid og sted: 1. des. 2017 12:15 - 15:00, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Cand.psychol Sveinung Tornås ved Sunnaas sykehus, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trail

Tid og sted: 1. des. 2017 14:15, Auditorium 2, Eilert Sundt's building

M.Phil. in Economics Marianne Tønnessen at Department of Economics will defend the thesis Demographic consequences of migration for the PhD-degree.

Tid og sted: 5. des. 2017 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Truls Tømmeraas vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Social disparities in interventions for behavior problems