Disputaser

En disputas er et åpent arrangement hvor en kandidat presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling foran en fagkomite for å oppnå en doktorgrad.

Kommende disputaser

Tid og sted: 24. aug. 2018 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.polit i pedagogikk Anita Sundnes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Utvikling gjennom sosial deltakelse i et tilrettelagt dagligliv: En teoretisk og metodisk tilnærming til studiet av barn i alderen 0-3 år

Tid og sted: 30. aug. 2018 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Master i psykologi Espen Moen Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The effect of prenatal alcohol consumption and depression on offspring ADHD symptoms: A study of genetic and environmental intergenerational transmission