Diderik Lund

Professor Emeritus

Faglige interesser

 Ressurser, energi og miljø; offentlig økonomi

Undervisning

 

Utdanning og karriere

 • Instituttleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2004-2007
 • Professor i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2001-2016
 • Førsteamanuensis, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1987-2001
 • Phd. i samfunnsøkonomi, Massachusetts Institute of Technology, 1987
 • Stipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1981-1984
 • Cand. polit. (sosialøkonomi), Universitetet I Bergen, 1981
 • Cand. mag. (matematikk, sosialøkonomi, sosiologi), Universitetet i Bergen, 1976

Verv

 • Styreleder, Frischsenteret, 2008-2015
 • Leder, Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi, 2005-2008
 • Medlem av programkomiteen, Næring, Finans og Marked, Forskningsrådet, 1997-2002
 • Styremedlem, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, Universitetet i Oslo, 1994-1998

Personlig hjemmeside

Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd

Publikasjoner

 • Lund, Diderik (2020). Kraftig subsidiering av norsk petroleum. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 34–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård Gjul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). The case for a supply-side climate treaty. Science. ISSN 0036-8075. 365(6451), s. 325–327. doi: 10.1126/science.aax5011.
 • Davis, Graham A & Lund, Diderik (2018). Taxation and Investment Decisions in Petroleum . Energy Journal. ISSN 0195-6574. 39(6), s. 189–208. doi: 10.5547/01956574.39.6.gdav. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nesje, Frikk & Lund, Diderik (2018). Risikojustering av kalkulasjonsrenta i samfunnsøkonomiske analysar. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 2018(4), s. 34–42. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul & hoel, michael [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Parisavtalen og oljeeksporten. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 3, s. 39–50. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2018). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts? The Engineering Economist. ISSN 0013-791X. 63(1), s. 54–65. doi: 10.1080/0013791X.2017.1283001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Diderik (2014). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA). ISSN 0015-2218. 70(4), s. 567–598. doi: 10.1628/001522114X685492.
 • Lund, Diderik (2014). Tvilsom markedsføring av finansielle spareprodukter. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(7), s. 4–14.
 • Lund, Diderik (2014). State participation and taxation in Norwegian petroleum: Lessons for others? Energy Strategy Reviews. ISSN 2211-467X. 3(C), s. 49–54. doi: 10.1016/j.esr.2014.02.001.
 • Lund, Diderik (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 127(6), s. 12–23.
 • Lund, Diderik (2013). Taxation of nonrenewable resources. I Shogren, Jason (Red.), Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics. Elsevier. ISSN 9780123750679. s. 224–231.
 • Lund, Diderik (2012). Is the petroleum activity subsidized? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 126(4), s. 22–31.
 • Lund, Diderik (2011). Neutrality of the Resource Super Profits Tax. Australian Economic Review. ISSN 0004-9018. 44(3), s. 233–238. doi: 10.1111/j.1467-8462.2011.00645.x.
 • Lund, Diderik (2009). Rent Taxation for Nonrenewable Resources. Annual Review of Resource Economics. ISSN 1941-1340. 1, s. 287–307. doi: 10.1146/annurev.resource.050708.144216.
 • Lund, Diderik (2006). Neutral company taxation under uncertainty, with some experiences from the petroleum sectors of Norway and Denmark. I Påhlsson, Robert (Red.), Yearbook for Nordic Tax Research 2006. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010533. s. 116–123.
 • Lund, Diderik (2005). How to analyze the investment-uncertainty relationship in real option models? Review of Financial Economics. ISSN 1058-3300. 14(3-4), s. 311–322.
 • Lund, Diderik & Nilssen, Tore (2004). Cream skimming, dregs skimming, and pooling: On the dynamics of competitive screening. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. ISSN 0926-4957. 29, s. 23–41. doi: 10.1023/B%3AGEPA.0000032564.19797.21.
 • Lund, Diderik (2002). Rent taxation when cost monitoring is imperfect. Resource and Energy Economics. ISSN 0928-7655. 24(3), s. 211–228. doi: 10.1016/S0928-7655%2801%2900053-7.
 • Lund, Diderik (2002). Taxation, uncertainty, and the cost of equity. International Tax and Public Finance. ISSN 0927-5940. 9(4), s. 483–503.
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform proposals in Norway and Denmark. Energy Journal. ISSN 0195-6574. 23(4), s. 37–56.
 • Lund, Diderik (2001). Under different international agreements: Can a small nation gain from introducing a carbon tax early? I Ulph, Alistair (Red.), Environmental Policy, International Agreements, and International Trade. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom. ISSN 0-19-829329-1. s. 209–230.
 • Fjærli, Erik & Lund, Diderik (2001). The choice between owner's wages and dividends under the dual income tax. Finnish economic papers. ISSN 0784-5197. 14(2), s. 104–119.
 • Lund, Diderik (2001). Petroleumsskatt - flere uavklarte spørsmål. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 55(9), s. 34–40.
 • Lund, Diderik (2000). Nøytralitet i petroleumsskattleggingen. I Bjerkedal, Nina (Red.), Skattlegging av petroleumsvirksomhet, NOU 2000:18. Statens forvaltningstjeneste, Oslo. ISSN 82-583-0530-1. s. 185–226.
 • Lund, Diderik (1999). Taxation and regulation of an exhaustible natural resource: The case of the Norwegian petroleum. I Figueroa, Eugenio (Red.), Economic Rents and Environmental Management in Mining and Natural Resource Sectors. University of Chile, Santiago, and University of Alberta, Edmonton. ISSN 956-19-0307-5. s. 189–244.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2022). Grunnrente til folket. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2021). Oljeskatteforslaget er et steg i riktig retning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asheim, Geir B.; Fæhn, Taran; Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Norsk olje-politikk kan bidra for klimaet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 28–29.
 • Greaker, Mads; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Også usikre tall må diskonteres. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Greaker, Mads; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Nåverdi selvsagt ikke bare pedagogikk. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2021). Mindre norsk petroleum gir lavere utslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård Gjul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Arguments for a new supply-side climate treaty. EAERE Magazine.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Harstad, Bård Gjul & Hagem, Cathrine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strengthening the Paris Agreement by supply-side climate policies. Atlas of Science.
 • Gurría, Angel; Tsekeris, Dimitris; Grigoriou, Takis; Timmermans, Frans; Trio, Wendel & Bråthen, Svein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Milliarder i fossilstøtte står i veien for grønt skifte i Europa. [Internett]. energiogklima.no.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Skatteforslaget gir subsidiering av olje, uten tvil. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Oljeskattforslaget er uansett kraftig subsidiering . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Oljenæringen ber om kraftig subsidiering - se regnestykket som viser hvor mye. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asheim, Geir Bjarne; Christiansen, Vidar; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Mehlum, Halvor & Nyborg, Karine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Subsidier til oljenæringen gir ikke omstilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård Gjul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2019). Hvordan begrenses oljeutvinningen best? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lund, Diderik (2019). Kalkulasjonsrente og usikkerhet.
 • Davis, Graham A & Lund, Diderik (2018). Taxation and Investment Decisions in Petroleum.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2017). Behold petroleumsskatten! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lund, Diderik (2016). Optimal resource rent taxation when nations are credit constrained.
 • Jortveit, Anne Karin & Lund, Diderik (2015). Oljenæring i særstilling. Dybdeintervju. [Fagblad]. Rapport fra Norsk Klimastiftelse.
 • Lund, Diderik (2015). Optimal resource rent taxation when nations are credit constrained.
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2015). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts to use?
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2014). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts to use?
 • Lund, Diderik (2014). Avkastningskrav og skatt.
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows.
 • Lund, Diderik (2013). Bedre omtrent riktig enn nøyaktig galt :. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 127(9), s. 14–18.
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows.
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2013). A theoretical and empirical analysis of invariance assumptions in comparative statics for real options on oil.
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows.
 • Lund, Diderik (2013). An economist's view.
 • Lund, Diderik (2012). Sammensatte finansielle produkter - uforståelige eller nyttige?
 • Lund, Diderik (2011). Marginal vesus average beta of equity, and the risk of depreciation tax shields.
 • Lund, Diderik (2011). Neutrality of a Resource Super Profits Tax.
 • Lund, Diderik (2010). Marginal versus average beta of equity, and the risk of depreciation tax shields.
 • Lund, Diderik (2010). Samfunnsøkonomiske betraktninger rundt regulering av petroleumsvirksomheten.
 • Lund, Diderik (2009). Rent taxation for non-renewable resources.
 • Lund, Diderik (2009). Rent taxation for non-renewable resources.
 • Lund, Diderik (2008). Rent taxation for nonrenewable resources.
 • Lund, Diderik (2008). An analytical model of required returns to equity under taxation with imperfect loss offset.
 • Lund, Diderik (2004). An Analytical Model of Required Returns to Equity under Taxation with Imperfect Loss Offset.
 • Lund, Diderik (2004). Depreciation, taxes and the cost of capital.
 • Lund, Diderik (2003). Taxation and systematic risk under decreasing returns to scale.
 • Lund, Diderik (2003). Valuation, leverage and the cost of capital in the case of depreciabel assets: Revisited.
 • Lund, Diderik (2002). Rent taxation when cost monitoring is imperfect.
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform in Scandinavia.
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform in Scandinavia.
 • Lund, Diderik (2001). Petroleum tax reform in Scandinavia.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm.
 • Lund, Diderik; Nyborg, Karine & Wærness, Eirik (2000). Petroleumsskatten bør endres. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 3–3.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2000). Petroleumsskatt - hva nå? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 3–3.
 • Lund, Diderik (2000). Imperfect loss offset and the after-tax expected rate of return to equity, with an application to rent taxation.
 • Lund, Diderik (1998). Kontantstøtte - en økonomisk analyse. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hoel, Michael Olaf; Kverndokk, Snorre & Lund, Diderik (1997). Vi vinner på å vente. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. 108(114).
 • Halvorsen, Kristin; Helgesen, Vidar; Arnstad, Ada Johanna; Bjørlo, Alfred; Bjørnland, Hilde C & Gjørv, Alexandra Bech [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene. Rapport fra klimaomstillingsutvalget. . Klimaomstillingsutvalget.
 • Lund, Diderik (2018). Increasing resource rent taxation when the corporate income tax is reduced? Department of Economics, University of Oslo.
 • Lund, Diderik (2003). Taxation and systematic risk under decreasing returns to scale. Copenhagen Business School, Department of Economics. 2003(2).
 • Lund, Diderik (2003). Valuation, leverage and the cost of capital in the case of depreciable assets: Revisited. Copenhagen Business School, Department of Economics. 2003(3).
 • Lund, Diderik (2003). How to analyze the investment-uncertainty relationship in real option models. University of Copenhagen, Institute of Economics, Economic Policy Research Unit. ISSN 0908-7745. 03(17).
 • Lund, Diderik (2000). Imperfect loss offset and the after-tax expected rate of return to equity, with an application to rent taxation. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 0801-1117. 2000(21).
 • Lund, Diderik & Nilssen, Tore (2000). Cream skimming, dregs skimming, and pooling: On the dynamics of competitive screening. Department of Economics, University of Oslo, Norway. ISSN 0801-1117.
 • Halvorsen, Hilde E. & Lund, Diderik (1998). Rent taxation when cost transfers are possible, but costly. Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-570-9182-0.
 • Lund, Diderik (1997). Usikre investeringer ved ulike grader av diversifisering. unipub, Akademika as.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2016 15:04 - Sist endret 15. nov. 2020 22:31

Prosjekter