Diderik Lund

Professor Emeritus

Faglige interesser

 Ressurser, energi og miljø; offentlig økonomi

Undervisning

 

Utdanning og karriere

 • Instituttleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2004-2007
 • Professor i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2001-2016
 • Førsteamanuensis, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1987-2001
 • Phd. i samfunnsøkonomi, Massachusetts Institute of Technology, 1987
 • Stipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1981-1984
 • Cand. polit. (sosialøkonomi), Universitetet I Bergen, 1981
 • Cand. mag. (matematikk, sosialøkonomi, sosiologi), Universitetet i Bergen, 1976

Verv

 • Styreleder, Frischsenteret, 2008-2015
 • Leder, Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi, 2005-2008
 • Medlem av programkomiteen, Næring, Finans og Marked, Forskningsrådet, 1997-2002
 • Styremedlem, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, Universitetet i Oslo, 1994-1998

Personlig hjemmeside

Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd

Publikasjoner

 • Lund, Diderik (2020). Kraftig subsidiering av norsk petroleum. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (5), s 34- 43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2019). The case for a supply-side climate treaty. Science.  ISSN 0036-8075.  365(6451), s 325- 327 . doi: 10.1126/science.aax5011 Vis sammendrag
 • Davis, Graham A & Lund, Diderik (2018). Taxation and Investment Decisions in Petroleum. Energy Journal.  ISSN 0195-6574.  39(6), s 189- 208 . doi: 10.5547/01956574.39.6.gdav Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; hoel, michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar & Storrøsten, Halvor Briseid (2018). Parisavtalen og oljeeksporten. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  3, s 39- 50 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2018). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts?. The Engineering Economist.  ISSN 0013-791X.  63(1), s 54- 65 . doi: 10.1080/0013791X.2017.1283001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nesje, Frikk & Lund, Diderik (2018). Risikojustering av kalkulasjonsrenta i samfunnsøkonomiske analysar. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  2018(4), s 34- 42 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Diderik (2014). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA).  ISSN 0015-2218.  70(4), s 567- 598 . doi: 10.1628/001522114X685492 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2014). State participation and taxation in Norwegian petroleum: Lessons for others?. Energy Strategy Reviews.  ISSN 2211-467X.  3(C), s 49- 54 . doi: 10.1016/j.esr.2014.02.001 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2014). Tvilsom markedsføring av finansielle spareprodukter. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  128(7), s 4- 14 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(6), s 12- 23 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2013). Taxation of nonrenewable resources, In Jason Shogren (ed.),  Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics.  Elsevier.  ISBN 9780123750679.  Chapter 57.  s 224 - 231 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2012). Er petroleumsvirksomheten subsidiert? :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(4), s 22- 31 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2011). Neutrality of the Resource Super Profits Tax. Australian Economic Review.  ISSN 0004-9018.  44(3), s 233- 238 . doi: 10.1111/j.1467-8462.2011.00645.x
 • Lund, Diderik (2009). Rent Taxation for Nonrenewable Resources. Annual Review of Resource Economics.  ISSN 1941-1340.  1, s 287- 307 . doi: 10.1146/annurev.resource.050708.144216 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2006). Neutral company taxation under uncertainty, with some experiences from the petroleum sectors of Norway and Denmark, In Robert Påhlsson (ed.),  Yearbook for Nordic Tax Research 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010533.  Del 1.10.  s 116 - 123
 • Lund, Diderik (2005). How to analyze the investment-uncertainty relationship in real option models?. Review of Financial Economics.  ISSN 1058-3300.  14(3-4), s 311- 322 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik & Nilssen, Tore (2004). Cream skimming, dregs skimming, and pooling: On the dynamics of competitive screening. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory.  ISSN 0926-4957.  29, s 23- 41 . doi: 10.1023/B:GEPA.0000032564.19797.21
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform proposals in Norway and Denmark. Energy Journal.  ISSN 0195-6574.  23(4), s 37- 56 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2002). Rent taxation when cost monitoring is imperfect. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  24(3), s 211- 228 . doi: 10.1016/S0928-7655(01)00053-7 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2002). Taxation, uncertainty, and the cost of equity. International Tax and Public Finance.  ISSN 0927-5940.  9(4), s 483- 503 Vis sammendrag
 • Fjærli, Erik & Lund, Diderik (2001). The choice between owner's wages and dividends under the dual income tax. Finnish economic papers.  ISSN 0784-5197.  14(2), s 104- 119 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Petroleumsskatt - flere uavklarte spørsmål. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  55(9), s 34- 40 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Under different international agreements: Can a small nation gain from introducing a carbon tax early?, In Alistair Ulph (ed.),  Environmental Policy, International Agreements, and International Trade.  Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.  ISBN 0-19-829329-1.  s 209 - 230 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2000). Nøytralitet i petroleumsskattleggingen, I: Nina Bjerkedal (red.),  Skattlegging av petroleumsvirksomhet, NOU 2000:18.  Statens forvaltningstjeneste, Oslo.  ISBN 82-583-0530-1.  s 185 - 226 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (1999). Taxation and regulation of an exhaustible natural resource: The case of the Norwegian petroleum, In Eugenio Figueroa (ed.),  Economic Rents and Environmental Management in Mining and Natural Resource Sectors.  University of Chile, Santiago, and University of Alberta, Edmonton.  ISBN 956-19-0307-5.  s 189 - 244
 • Bjerksund, Petter; Lund, Diderik & Øksendal, Bernt (1991). The Cost of a Promise to Develop an Oil Field within a Fixed Future Date, In  Stochastic Models and Option Values.  Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland).  faglig_bok_institusjon.  s 103 - 128

Se alle arbeider i Cristin

 • Greaker, Mads; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Nåverdi selvsagt ikke bare pedagogikk. Dagens Næringsliv.
 • Greaker, Mads; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar & Wulfsberg, Fredrik (2021). Også usikre tall må diskonteres. Dagens Næringsliv.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2021). Mindre norsk petroleum gir lavere utslipp. Dagens Næringsliv.
 • Asheim, Geir Bjarne; Christiansen, Vidar; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Mehlum, Halvor; Nyborg, Karine; Storesletten, Kjetil & Ulltveit-Moe, Karen Helene (2020). Subsidier til oljenæringen gir ikke omstilling. Aftenposten.no.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Arguments for a new supply-side climate treaty. EAERE Magazine.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Harstad, Bård Gjul; Hagem, Cathrine; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Strengthening the Paris Agreement by supply-side climate policies. Atlas of Science.
 • Gurría, Angel; Tsekeris, Dimitris; Grigoriou, Takis; Timmermans, Frans; Trio, Wendel; Bråthen, Svein; Lund, Diderik & Eliassen, Ingeborg (2020, 14. juli). Milliarder i fossilstøtte står i veien for grønt skifte i Europa. [Internett].  energiogklima.no.
 • Halvorsen, Kristin; Helgesen, Vidar; Arnstad, Ada Johanna; Bjørlo, Alfred; Bjørnland, Hilde C; Gjørv, Alexandra Bech; Heggelund, Stefan; Holden, Steinar; Lund, Diderik; Lunde, Geir Inge; Osmundsen, Terje; Nøstbakken, Linda; Schjelderup, Harald; Sivertsen, Eirik & Sundland, Siren (2020). Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene. Rapport fra klimaomstillingsutvalget..
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Oljenæringen ber om kraftig subsidiering - se regnestykket som viser hvor mye. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Oljeskattforslaget er uansett kraftig subsidiering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Skatteforslaget gir subsidiering av olje, uten tvil. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2019). En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lund, Diderik (2019). Kalkulasjonsrente og usikkerhet.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2019). Hvordan begrenses oljeutvinningen best?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Davis, Graham A & Lund, Diderik (2018). Taxation and Investment Decisions in Petroleum. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2018). Increasing resource rent taxation when the corporate income tax is reduced?. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2017). Current issues in taxation of non-renewable natural resources.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2017). Behold petroleumsskatten!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lund, Diderik (2016). Er fradrag for investeringer for gode?.
 • Lund, Diderik (2016). Optimal resource rent taxation when nations are credit constrained. Vis sammendrag
 • Jortveit, Anne Karin & Lund, Diderik (2015, 30. desember). Oljenæring i særstilling. Dybdeintervju.. [Fagblad].  Rapport fra Norsk Klimastiftelse. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2015). Optimal resource rent taxation when nations are credit constrained. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2015). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts to use?. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2014). Avkastningskrav og skatt.
 • Lund, Diderik (2014). Rente i aksjonærmodellen og ACE-modellen.
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2014). Comparative statics for real options on oil: What stylized facts to use?.
 • Lund, Diderik (2013). An economist's view.
 • Lund, Diderik (2013). Bedre omtrent riktig enn nøyaktig galt :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(9), s 14- 18 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows.
 • Lund, Diderik (2013). How taxes on firms reduce the risk of after-tax cash flows. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet.
 • Lund, Diderik (2013). Sammenlikning av skattesystemer i petroleumsvirksomhet.
 • Lund, Diderik & Nymoen, Ragnar (2013). A theoretical and empirical analysis of invariance assumptions in comparative statics for real options on oil.
 • Lund, Diderik (2012). Erfaringer med rammevilkår for petroleumsproduksjon i Norge.
 • Lund, Diderik (2012). Sammensatte finansielle produkter - uforståelige eller nyttige?. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2011). Marginal vesus average beta of equity, and the risk of depreciation tax shields.
 • Lund, Diderik (2011). Neutrality of a Resource Super Profits Tax.
 • Lund, Diderik (2010). Marginal versus average beta of equity, and the risk of depreciation tax shields.
 • Lund, Diderik (2010). Samfunnsøkonomiske betraktninger rundt regulering av petroleumsvirksomheten.
 • Lund, Diderik (2009). Rent taxation for non-renewable resources.
 • Lund, Diderik (2009). Rent taxation for non-renewable resources.
 • Lund, Diderik (2008). An analytical model of required returns to equity under taxation with imperfect loss offset.
 • Lund, Diderik (2008). Rent taxation for nonrenewable resources. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2004). An Analytical Model of Required Returns to Equity under Taxation with Imperfect Loss Offset.
 • Lund, Diderik (2004). Depreciation, taxes and the cost of capital.
 • Lund, Diderik (2003). How to analyze the investment-uncertainty relationship in real option models. Working Papers from Economic Policy Research Unit, University of Copenhagen. 17. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2003). Taxation and systematic risk under decreasing returns to scale. Working Papers. 2. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2003). Taxation and systematic risk under decreasing returns to scale.
 • Lund, Diderik (2003). Valuation, leverage and the cost of capital in the case of depreciable assets: Revisited. Working Paper. 3. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2003). Valuation, leverage and the cost of capital in the case of depreciabel assets: Revisited. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform in Scandinavia. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2002). Petroleum tax reform in Scandinavia. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2002). Rent taxation when cost monitoring is imperfect. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Petroleum tax reform in Scandinavia. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2001). Taxation, uncertainty, and the cost of equity for a multinational firm. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2000). Imperfect loss offset and the after-tax expected rate of return to equity, with an application to rent taxation. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 21. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (2000). Imperfect loss offset and the after-tax expected rate of return to equity, with an application to rent taxation. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik & Nilssen, Tore (2000). Cream skimming, dregs skimming, and pooling: On the dynamics of competitive screening. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2000). Petroleumsskatt - hva nå?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3 Vis sammendrag
 • Lund, Diderik; Nyborg, Karine & Wærness, Eirik (2000). Petroleumsskatten bør endres. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Hilde E. & Lund, Diderik (1998). Rent taxation when cost transfers are possible, but costly. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 20. Vis sammendrag
 • Lund, Diderik (1998). Kontantstøtte - en økonomisk analyse. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Fjærli, Erik & Lund, Diderik (1997). The choice between owner's wages and dividends under the dual income tax. Vis sammendrag
 • Hoel, Michael Olaf; Kverndokk, Snorre & Lund, Diderik (1997). Vi vinner på å vente. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  108(114)
 • Lund, Diderik (1997). Usikre investeringer ved ulike grader av diversifisering. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2016 15:04 - Sist endret 15. nov. 2020 22:31

Prosjekter