Diderik Lund

Professor Emeritus

Faglige interesser

 Ressurser, energi og miljø; offentlig økonomi

Undervisning

 

Utdanning og karriere

 • Instituttleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2004-2007
 • Professor i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2001-2016
 • Førsteamanuensis, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1987-2001
 • Phd. i samfunnsøkonomi, Massachusetts Institute of Technology, 1987
 • Stipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1981-1984
 • Cand. polit. (sosialøkonomi), Universitetet I Bergen, 1981
 • Cand. mag. (matematikk, sosialøkonomi, sosiologi), Universitetet i Bergen, 1976

Verv

 • Styreleder, Frischsenteret, 2008-2015
 • Leder, Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi, 2005-2008
 • Medlem av programkomiteen, Næring, Finans og Marked, Forskningsrådet, 1997-2002
 • Styremedlem, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, Universitetet i Oslo, 1994-1998

Personlig hjemmeside

Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd
Publisert 12. okt. 2016 15:04 - Sist endret 15. nov. 2020 22:31

Prosjekter