Hilde Bojer

Professor Emeritus - Department of Economics
Image of Hilde Bojer
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO
Tags: Economics

Publications

 • Bojer, Hilde (2010). Om økonomisk likhet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2), s 311- 317
 • Bojer, Hilde (2010). Tid er penger: Omsorgsplikt og barnefamiliers levestandard :. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  13(4), s 239- 246
 • Bojer, Hilde (2009). Individuell inntektsfordeling 1993-2006. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  26(3), s 317- 324
 • Bojer, Hilde (2009). John Rawls, In Jan Peil & Irene van Staveren (ed.),  Handbook of Economics and Ethics.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84542-936-2.  55.  s 426 - 432
 • Bojer, Hilde (2008). Income Inequality and the Economic Position of Women in Norway 1970-2002, In Gianni Betti & Achille Lemmi (ed.),  Advances on Income Inequality and Concentration measures.  Routledge.  ISBN 978-0-415-44337-1.  Chapter 14.  s 243 - 256
 • Bojer, Hilde (2007). Hva er verdiskaping?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  s 32- 38
 • Bojer, Hilde (2006). Kvinners arbeid og inntekt, I: Jenny Clarhäll & Helle Stensbak (red.),  Kvinner og Cash.  Radikalt Økonominettverk.  ISBN 82-996845-4-4.  Kapittel.  s 10 - 18
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners inntekt 1970--2002. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  22(1), s 65- 72
 • Bojer, Hilde (2005). Social Justice and the Rights of Children, In Jens Qvortrup (ed.),  Studies in Modern Childhood. Society, Agency, Culture.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 1403939330.  Kapittel 13.  s 221 - 230
 • Bojer, Hilde (2002). Har staten moralsk rett til å kreve inn skatt?, I: Pia Hverven Axell (red.),  Med forskerblikk på verdier.  Norges Forskningsråd, Oslo.  ISBN 82-12-01674-9.  s 191 - 202 Show summary
 • Bojer, Hilde (2002). Hva er økonomiske verdier?, I: Kai Ingolf Johannessen & Ulla Schmidt (red.),  Verdier - flerfaglige perspektiver.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1792-1.  s 50 - 57 Show summary
 • Bojer, Hilde (2002). Velstand, velferd og økonomiske verdier: et streiftog i klassisk og moderne økonomisk teori, I: Leif Helland & Petter Nafstad (red.),  Samfunnsvitenskapene - paradigmer og modeller.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19926-3.  s 353 - 387
 • Bojer, Hilde (2002). Women and the Rawlsian Social Contract. Social justice research.  ISSN 0885-7466.  15(4), s 393- 407
 • Bojer, Hilde (2001). John Rawls' samfunnskontrakt og rettferdighet for kvinner. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  42(2), s 253- 267 Show summary
 • Bojer, Hilde (2000). Children and Theories of Social Justice. Feminist Economics.  ISSN 1354-5701.  6(2), s 23- 39 Show summary
 • Bojer, Hilde (1999). Kvinners inntekt og individuell inntektsfordeling 1970--2006, I:  NOU (Norges offentlige utredninger).   Vedlegg 4 NOU 2009:10.  s 352 - 361
 • Bojer, Hilde (1999). Om økonomisk likhet, I:  NOU (Norges offentlige utredninger).   Vedlegg 1 NOU 2009:10.  s 301 - 306
 • Bojer, Hilde & Nelson, Julie A. (1999). Equivalence Scales and the Welfare of Children. The Review of Income and Wealth.  ISSN 0034-6586.  45(4), s 531- 534 Show summary
 • Lyngstad, Jan; Keilman, Nico Willem; Bojer, Hilde & Thomsen, Ib (1998). Poverty and Economic Inequality: Concepts, Measures, and Methods, In Nico Willem Keilman; Jan Lyngstad; Hilde Bojer & Ib O Thomsen (ed.),  Poverty and Economic Inequality in Industrialized Western Societies.  Scandinavian University Press.  ISBN 82-00-22493-7.  I Introduction.  s 3 - 31 Show summary
 • Bojer, Hilde (1996). Children and Distributional Justice. Nordic Journal of Political Economy.  ISSN 0805-7508.  23(2), s 121- 131

View all works in Cristin

 • Bojer, Hilde (2004). Inntektsfordeling. 2. utgave. Unipub forlag.  43 s.
 • Bojer, Hilde (2003). Distributional Justice. Theory and Measurement. Routledge.  ISBN 0415298245.  151 s.
 • Keilman, Nico Willem; Lyngstad, Jan; Bojer, Hilde & Thomsen, Ib O (ed.) (1998). Poverty and Economic Inequality in Industrialized Western Societies. Scandinavian University Press.  ISBN 82-00-22493-7.
 • Bojer, Hilde; Engelstad, Fredrik; Heidar, Knut; Hernes, Helga & Stjernø, Steinar (red.) (1993). Norsk Samfunnsleksikon (2. utgave). Pax Forlag.  ISBN 8253016352.  459 s.
 • Bojer, Hilde & Heidar, Knut (red.) (1987). Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  487 s.
 • Bojer, Hilde; Engelstad, Fredrik; Heidar, Knut; Hernes, Helga & Stjernø, Steinar (red.) (1987). Norsk samfunnsleksikon (1. utgave). Pax Forlag.  ISBN 8253014198.  487 s.

View all works in Cristin

 • Bojer, Hilde (2012). Norwegian Women's Income 1970 --2009.
 • Bojer, Hilde (2010). ENGLISH TITLE: ABOUT ECONOMIC EQUALITY. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  51(2), s 311- 317
 • Bojer, Hilde (2010). En rettferdig ulikhet?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2010). Må alle være lykkelige, alltid?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2010). What is economic equality?.
 • Bojer, Hilde (2008). Hva er økonomisk likhet?.
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt 1970 -- 2006.
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt og hvorfor.
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt og hvorfor.
 • Bojer, Hilde (2008, 29. mars). Verdibørsen. [Radio].  Oslo.
 • Bojer, Hilde (2008). Women's income in Norway 1970--2002.
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Bojer, Hilde & Sira, Per (2007). "Videointervju med Hilde Bojer". [Video /  DVD].
 • Bojer, Hilde (2007). Familien består av individer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bojer, Hilde (2007). Kjønn og rettferdighet: Rawls og Sen.
 • Bojer, Hilde (2007). Kvinners inntekter.
 • Bojer, Hilde (2007). Kvinners inntekter - og menns.
 • Bojer, Hilde (2007). Velger kvinner feil?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2006). Hva er rettferdig fordeling?.
 • Bojer, Hilde (2006). Income Capability and Child Care.
 • Bojer, Hilde (2006). Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet.
 • Bojer, Hilde (2006). Om rettferdighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Resources versus capabilities: a critical discussion.
 • Bojer, Hilde (2006). Tar igjen og gir bort. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Prisen på velferd. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Resources versus capabilities.
 • Bojer, Hilde (2006). Tvilsomt fortrinn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Å eie frukten av sitt arbeid. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2005). Et forsvar for velferdsstaten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bojer, Hilde (2005). Frihet og Knapphet: hvordan kan man definere en økonomisk verdi. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2005). Hva er fattigdom?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2005). Income inequality and the economic position of women in Norway 1970 2002. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 07. Show summary
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners inntekt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners arbeid. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2004). Velferdsstat og rettferdig fordeling. Ny giv : nyhetsbrev for faste givere / Norges røde kors.
 • Bojer, Hilde (2004). Velstand, velferd og økonomiske verdier.
 • Bojer, Hilde (2003). Kjønnsrettferdighet: Utfordringer for feministisk politikk. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  6(3), s 196- 199
 • Bojer, Hilde (2002). The Time Cost of Children and Equivalent Full Incomes. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 08/2002.
 • Bojer, Hilde (2002). The capability approach and the Rawlsian social contract.
 • Bojer, Hilde (2001). Inntektsfordeling. Show summary
 • Bojer, Hilde (2001). Rettferdig fordeling. Skattebetaleren.  ISSN 0333-3868.  (4) Show summary
 • Bojer, Hilde (2000). En rettferdig verden?. Ny tid.  ISSN 0803-3498. Show summary
 • Bojer, Hilde (2000). Leif Johansen - en stringent analytiker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Bojer, Hilde (2000). Universitetet i Oslo er en verdiskaper. Uniforum.  ISSN 1891-5825. Show summary
 • Bojer, Hilde (1998). Equivalence Scales and Intra-household Distribution. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 28. Show summary
 • Bojer, Hilde (1998). Verdi og fordeling. Show summary
 • Bojer, Hilde (1997). 800 ord om rettferdighet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Show summary
 • Bojer, Hilde (1997). Kvinneforskning og sosialøkonomi. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3-4), s 120- 123 Show summary
 • Bojer, Hilde (1997). The Effect on Inequality of Changes in an Income Component. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 24. Show summary
 • Bojer, Hilde & Gravningsmyhr, Hanne A. (1997). Kvinner i norsk økonomi. Show summary

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 2:50 PM - Last modified Sep. 15, 2015 9:07 AM