Hilde Bojer

Image of Hilde Bojer
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsveien 77 0855 Oslo
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo
Tags: Economics

Publications

 • Bojer, Hilde (2010). Om økonomisk likhet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 311–317.
 • Bojer, Hilde (2010). Tid er penger: Omsorgsplikt og barnefamiliers levestandard :. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 13(4), p. 239–246.
 • Bojer, Hilde (2009). John Rawls. In Peil, Jan & Staveren, Irene van (Ed.), Handbook of Economics and Ethics. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84542-936-2. p. 426–432.
 • Bojer, Hilde (2009). Individuell inntektsfordeling 1993-2006. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 26(3), p. 317–324.
 • Bojer, Hilde (2008). Income Inequality and the Economic Position of Women in Norway 1970-2002. In Betti, Gianni & Lemmi, Achille (Ed.), Advances on Income Inequality and Concentration measures. Routledge. ISSN 978-0-415-44337-1. p. 243–256.
 • Bojer, Hilde (2007). Hva er verdiskaping? Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. p. 32–38.
 • Bojer, Hilde (2006). Kvinners arbeid og inntekt. In Clarhäll, Jenny & Stensbak, Helle (Ed.), Kvinner og Cash. Radikalt Økonominettverk. ISSN 82-996845-4-4. p. 10–18.
 • Bojer, Hilde (2005). Social Justice and the Rights of Children. In Qvortrup, Jens (Eds.), Studies in Modern Childhood. Society, Agency, Culture. Macmillan Publishers Ltd.. ISSN 1403939330. p. 221–230.
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners inntekt 1970--2002. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 22(1), p. 65–72.
 • Bojer, Hilde (2002). Velstand, velferd og økonomiske verdier: et streiftog i klassisk og moderne økonomisk teori. In Helland, Leif & Nafstad, Petter (Ed.), Samfunnsvitenskapene - paradigmer og modeller. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19926-3. p. 353–387.
 • Bojer, Hilde (2002). Hva er økonomiske verdier? In Johannessen, Kai Ingolf & Schmidt, Ulla (Ed.), Verdier - flerfaglige perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1792-1. p. 50–57.
 • Bojer, Hilde (2002). Har staten moralsk rett til å kreve inn skatt? In Axell, Pia Hverven (Eds.), Med forskerblikk på verdier. Norges Forskningsråd, Oslo. ISSN 82-12-01674-9. p. 191–202.
 • Bojer, Hilde (2002). Women and the Rawlsian Social Contract. Social justice research. ISSN 0885-7466. 15(4), p. 393–407.
 • Bojer, Hilde (2001). John Rawls' samfunnskontrakt og rettferdighet for kvinner. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 42(2), p. 253–267.
 • Bojer, Hilde (2000). Children and Theories of Social Justice. Feminist Economics. ISSN 1354-5701. 6(2), p. 23–39.
 • Bojer, Hilde & Nelson, Julie A. (1999). Equivalence Scales and the Welfare of Children. The Review of Income and Wealth. ISSN 0034-6586. 45(4), p. 531–534.
 • Bojer, Hilde (1999). Om økonomisk likhet, NOU (Norges offentlige utredninger). p. 301–306.
 • Bojer, Hilde (1999). Kvinners inntekt og individuell inntektsfordeling 1970--2006, NOU (Norges offentlige utredninger). p. 352–361.
 • Lyngstad, Jan; Keilman, Nico Willem; Bojer, Hilde & Thomsen, Ib (1998). Poverty and Economic Inequality: Concepts, Measures, and Methods. In Keilman, Nico Willem; Lyngstad, Jan; Bojer, Hilde & Thomsen, Ib O (Ed.), Poverty and Economic Inequality in Industrialized Western Societies. Scandinavian University Press. ISSN 82-00-22493-7. p. 3–31.
 • Bojer, Hilde (1996). Children and Distributional Justice. Nordic Journal of Political Economy. ISSN 0805-7508. 23(2), p. 121–131.

View all works in Cristin

 • Bojer, Hilde (2004). Inntektsfordeling. 2. utgave. Unipub forlag. 43 p.
 • Bojer, Hilde (2003). Distributional Justice. Theory and Measurement. Routledge. ISBN 0415298245. 151 p.
 • Keilman, Nico Willem; Lyngstad, Jan; Bojer, Hilde & Thomsen, Ib O (1998). Poverty and Economic Inequality in Industrialized Western Societies. Scandinavian University Press. ISBN 82-00-22493-7.
 • Bojer, Hilde; Engelstad, Fredrik; Heidar, Knut; Hernes, Helga & Stjernø, Steinar (1993). Norsk Samfunnsleksikon (2. utgave). Pax Forlag. ISBN 8253016352. 459 p.
 • Bojer, Hilde; Engelstad, Fredrik; Heidar, Knut; Hernes, Helga & Stjernø, Steinar (1987). Norsk samfunnsleksikon (1. utgave). Pax Forlag. ISBN 8253014198. 487 p.
 • Bojer, Hilde & Heidar, Knut (1987). Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISBN 82-530-1419-8. 487 p.

View all works in Cristin

 • Bojer, Hilde (2012). Norwegian Women's Income 1970 --2009.
 • Bojer, Hilde (2010). En rettferdig ulikhet? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2010). Må alle være lykkelige, alltid? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2010). What is economic equality?
 • Bojer, Hilde (2010). ENGLISH TITLE: ABOUT ECONOMIC EQUALITY. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 51(2), p. 311–317.
 • Bojer, Hilde (2008). Verdibørsen. [Radio]. Oslo.
 • Bojer, Hilde (2008). Women's income in Norway 1970--2002.
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt 1970 -- 2006.
 • Bojer, Hilde (2008). Hva er økonomisk likhet?
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt og hvorfor.
 • Bojer, Hilde (2008). Kvinners inntekt og hvorfor.
 • Bojer, Hilde (2007). Kvinners inntekter - og menns.
 • Bojer, Hilde (2007). Familien består av individer. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bojer, Hilde (2007). Velger kvinner feil? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Bojer, Hilde & Sira, Per (2007). "Videointervju med Hilde Bojer".
 • Bojer, Hilde (2007). Kjønn og rettferdighet: Rawls og Sen.
 • Bojer, Hilde (2007). Kvinners inntekter.
 • Bojer, Hilde (2006). Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet.
 • Bojer, Hilde (2006). Om rettferdighet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Tar igjen og gir bort. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Tvilsomt fortrinn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Prisen på velferd. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Å eie frukten av sitt arbeid. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2006). Resources versus capabilities.
 • Bojer, Hilde (2006). Hva er rettferdig fordeling?
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners inntekt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2005). Frihet og Knapphet: hvordan kan man definere en økonomisk verdi. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2005). Et forsvar for velferdsstaten. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bojer, Hilde (2005). Hva er fattigdom? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2005). Kvinners arbeid. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bojer, Hilde (2004). Velferdsstat og rettferdig fordeling. Ny giv : nyhetsbrev for faste givere / Norges røde kors.
 • Bojer, Hilde (2003). Kjønnsrettferdighet: Utfordringer for feministisk politikk. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 6(3), p. 196–199.
 • Bojer, Hilde (2002). The capability approach and the Rawlsian social contract.
 • Bojer, Hilde (2001). Rettferdig fordeling. Skattebetaleren. ISSN 0333-3868.
 • Bojer, Hilde (2000). En rettferdig verden? Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Bojer, Hilde (2000). Leif Johansen - en stringent analytiker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bojer, Hilde (2000). Universitetet i Oslo er en verdiskaper. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bojer, Hilde (1997). 800 ord om rettferdighet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bojer, Hilde (1997). Kvinneforskning og sosialøkonomi. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. p. 120–123.
 • Bojer, Hilde (2006). Resources versus capabilities: a critical discussion. Department of Economics, University of Oslo.
 • Bojer, Hilde (2006). Income Capability and Child Care. Department of Economics.
 • Bojer, Hilde (2005). Income inequality and the economic position of women in Norway 1970 2002. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo . ISSN 0801-1117.
 • Bojer, Hilde (2004). Velstand, velferd og økonomiske verdier. Unipub forlag.
 • Bojer, Hilde (2002). The Time Cost of Children and Equivalent Full Incomes. Økonomisk institutt. ISSN 0801-1117.
 • Bojer, Hilde (2001). Inntektsfordeling. Økonomisk institutt, Universitet i Oslo. 39.
 • Bojer, Hilde (1998). Equivalence Scales and Intra-household Distribution. Sosialøkonomisk Institutt. ISSN 82-570-9192-8.
 • Bojer, Hilde (1998). Verdi og fordeling. Sosialøkonomisk institutt.
 • Bojer, Hilde (1997). The Effect on Inequality of Changes in an Income Component. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. ISSN 82-570-9155-3.
 • Bojer, Hilde & Gravningsmyhr, Hanne A. (1997). Kvinner i norsk økonomi. Senter for kvinneforskning.

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 2:50 PM - Last modified Sep. 15, 2015 9:07 AM