Andreas Eriksen

Bilde av Andreas Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22858865
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Andreas Eriksens interesser er filosofiske studier av moralsk ansvar, profesjonell dømmekraft og standarder for offentlig fornuft. Hans arbeid inkluderer artikler om betydningen av rollemoral, sammenhengen mellom vilje og profesjonell forståelse, samt  begrunnelser for velferdspolitikk.

Bakgrunn

Eriksen har en bachelorgrad fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved Universitetet i Konstanz. Han tok sin doktorgrad i profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen “Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue” undersøkte forholdet mellom allmennmoral og profesjonsetikk. Han var deretter forsker på prosjektet ”Mellom inntektssikring og aktivering” (TREfF-2) ved Senter for profesjonsstudier.

Prosjekt

Eriksen arbeider på et postdoktorprosjekt kalt “The Democratic Value of Experts.” Prosjektet skal gi et normativt rammeverk for ekspertvurderinger. Arbeidet er en del av ARENA-prosjektet “Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy” (REFLEX).

Emneord: Offentlig fornuft, Legitimitet, Profesjonell dømmekraft, Rollemoral, Normativ kognitivisme

Publikasjoner

 • Eriksen, Andreas (2019). Political values in independent agencies (forthcoming). Regulation & Governance.  ISSN 1748-5983.
 • Eriksen, Andreas (2019). The accountability of independent agencies (forthcoming). Political research quarterly.  ISSN 1065-9129.
 • Eriksen, Andreas (2019). The political literacy of experts. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.
 • Eriksen, Andreas (2018). Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  44(11), s 1- 6 . doi: 10.1136/medethics-2017-104682 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  s 1- 18 . doi: 10.1017/S0047279418000612
 • Eriksen, Andreas & Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies.  ISSN 0144-2872.  s 1- 20 . doi: 10.1080/01442872.2018.1538487
 • Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy.  ISSN 0739-098X.  29(1) . doi: 10.5840/ijap201561842
 • Eriksen, Andreas (2015). Should eudaimonia structure professional virtue?. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  50(4), s 605- 618 . doi: 10.1111/1467-9752.12162
 • Eriksen, Andreas (2015). The authority of professional roles. Journal of Social Philosophy.  ISSN 0047-2786.  46(3), s 373- 391 . doi: 10.1111/josp.12103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Andreas (2015). What is professional integrity?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  9(2), s 3- 17 . doi: 10.5324/eip.v9i2.1836 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag, I: Hans Erik Næss & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Kulturell kompleksitet i det nye Norge.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775282.  Kapittel 15.  s 235 - 247

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2017 11:58 - Sist endret 8. okt. 2019 13:37