Andreas Eriksen

Forsker
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

 • Eriksen, Andreas (2022). The Research Literacy of Professionals: Reconciling Evidence-Based Practice and Practical Wisdom. Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. doi: 10.7577/pp.4852.
 • Eriksen, Andreas (2022). Evidensbaserte modeller krever praktisk refleksjon. Kontekstonline. ISSN 2535-4825.
 • Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. I Eriksen, Erik Oddvar (Red.), The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Routledge. ISSN 9781003175490.
 • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected? Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/0952076720977606. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance. ISSN 1748-5983. doi: 10.1111/rego.12299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly. ISSN 1065-9129. doi: 10.1177/1065912920906880. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 33(1), s. 82–97. doi: 10.1111/raju.12269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas & Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies. ISSN 0144-2872. s. 1–20. doi: 10.1080/01442872.2018.1538487.
 • Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy. ISSN 0047-2794. s. 1–18. doi: 10.1017/S0047279418000612.
 • Eriksen, Andreas (2018). Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 44(11), s. 1–6. doi: 10.1136/medethics-2017-104682. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2015). Should eudaimonia structure professional virtue? Journal of Philosophy of Education. ISSN 0309-8249. 50(4), s. 605–618. doi: 10.1111/1467-9752.12162.
 • Eriksen, Andreas (2015). What is professional integrity? Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 9(2), s. 3–17. doi: 10.5324/eip.v9i2.1836. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2015). The authority of professional roles. Journal of Social Philosophy. ISSN 0047-2786. 46(3), s. 373–391. doi: 10.1111/josp.12103. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles? International Journal of Applied Philosophy. ISSN 0739-098X. 29(1). doi: 10.5840/ijap201561842.
 • Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag. I Næss, Hans Erik & Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Unipub forlag. ISSN 9788274775282. s. 235–247.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Andreas (2022). Spenningen mellom forskningsbaserte tiltak og profesjonsetikk: Betingelser for integritet .
 • Eriksen, Andreas (2022). How does professional research literacy preserve autonomy?
 • Pedersen Phillips, Kim; Mausethagen, Sølvi & Eriksen, Andreas (2022). Teachers’ Research Literacy.
 • Eriksen, Andreas (2022). Forskningsetikk i ansvarliggjøringens tid: Kreves en ny type refleksjon?
 • Eriksen, Andreas (2022). Hvordan skaper ansvarliggjøring legitimitet?
 • Eriksen, Andreas (2021). Forskningsbasering og profesjonelt ethos: Hvordan kan de forenes i profesjonsutdanningene? .
 • Eriksen, Andreas (2021). Hvem stoler på finansbransjen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Andreas (2021). Review: D. Demortain: The Science of Bureaucracy: Risk Decision-Making and the US Environmental Protection Agency. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. doi: 10.1111/gove.12621.
 • Eriksen, Andreas (2021). Expert Networking of International Bodies and Democratic Legitimacy.
 • Eriksen, Andreas (2020). Har politiske verdier en plass i forvaltningen? Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(3).
 • Katsaitis, Alexander & Eriksen, Andreas (2019). Accountability and the Forging of Agency Ends: The European Security and Markets Authority in the European Parliament’s Committee Hearings.
 • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2019). Accountability through Mutual Attunement.
 • Eriksen, Andreas (2019). The Accountability of Independent Agencies.
 • Eriksen, Andreas (2018). The Political Literacy of Experts.
 • Eriksen, Andreas (2018). The Facts of Agency Accountability.
 • Eriksen, Andreas (2017). Conflicting Professional Duties and Blameworthiness.
 • Eriksen, Andreas (2017). Reclaiming Responsibility.
 • Eriksen, Andreas (2017). Legitimate Agency Reasoning .
 • Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(3), s. 357–360. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08.
 • Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben.
 • Eriksen, Andreas & Lassen, Kjersti (2016). Derfor er noen lykkeligere på jobb. [Internett]. forskning.no.
 • Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke.
 • Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 72–76.
 • Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.13.1512.
 • Eriksen, Andreas (2014). A. Eriksen svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(8), s. 808–809. doi: 10.4045/tidsskr.14.0453.
 • Eriksen, Andreas (2013). Om reservasjonsrett. [Radio]. NRK P1 Norgesglasset.
 • Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens.
 • Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations.
 • Thue, Fredrik W.; Eriksen, Andreas; Høydal, Øyunn Syrstad; Vabø, Agnete & Messel, Jan (2022). Integrasjon og integritet. Tillit til forskning i et kunnskapssamfunn. . Senter for profesjonsstudier, OsloMet.
 • Thue, Fredrik W.; Vabø, Agnete; Messel, Jan; Høydal, Øyunn Syrstad & Eriksen, Andreas (2021). Et ytringsklima under press? Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid. Senter for profesjonsstudier, OsloMet.
 • Eriksen, Andreas (2021). Expert Networking and International Governance: Questions of Democracy. Oxford University Press. ISSN 9780190228613.
 • Eriksen, Andreas (2019). Agency Accountability: Management of Expectations or Answerability to Mandate? ARENA.
 • Eriksen, Andreas (2018). Legitimate Agency Reasoning . ARENA Centre for Europan Studies Oslo. 2018(1).
 • Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2017 11:58 - Sist endret 4. feb. 2022 14:03