Andreas Eriksen

Bilde av Andreas Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22858865
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Andreas Eriksens interesser er filosofiske studier av moralsk ansvar, profesjonell dømmekraft og standarder for offentlig fornuft. Hans arbeid inkluderer artikler om betydningen av rollemoral, sammenhengen mellom vilje og profesjonell forståelse, samt  begrunnelser for velferdspolitikk.

Bakgrunn

Eriksen har en bachelorgrad fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved Universitetet i Konstanz. Han tok sin doktorgrad i profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen “Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue” undersøkte forholdet mellom allmennmoral og profesjonsetikk. Han var deretter forsker på prosjektet ”Mellom inntektssikring og aktivering” (TREfF-2) ved Senter for profesjonsstudier.

Prosjekt

Eriksen arbeider på et postdoktorprosjekt kalt “The Democratic Value of Experts.” Prosjektet skal gi et normativt rammeverk for ekspertvurderinger. Arbeidet er en del av ARENA-prosjektet “Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy” (REFLEX).

Emneord: Offentlig fornuft, Legitimitet, Profesjonell dømmekraft, Rollemoral, Normativ kognitivisme

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2017 11:58 - Sist endret 8. okt. 2019 13:37