Andreas Eriksen

Postdoktor
Bilde av Andreas  Eriksen
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Andreas Eriksens interesser er filosofiske studier av moralsk ansvar, profesjonell dømmekraft og standarder for offentlig fornuft. Hans arbeid inkluderer artikler om betydningen av rollemoral, sammenhengen mellom vilje og profesjonell forståelse, samt  begrunnelser for velferdspolitikk.

Bakgrunn

Eriksen har en bachelorgrad fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved Universitetet i Konstanz. Han tok sin doktorgrad i profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen “Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue” undersøkte forholdet mellom allmennmoral og profesjonsetikk. Han var deretter forsker på prosjektet ”Mellom inntektssikring og aktivering” (TREfF-2) ved Senter for profesjonsstudier.

Prosjekt

Eriksen arbeider på et postdoktorprosjekt kalt “The Democratic Value of Experts.” Prosjektet skal gi et normativt rammeverk for ekspertvurderinger. Arbeidet er en del av ARENA-prosjektet “Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy” (REFLEX).

Emneord: Offentlig fornuft, Legitimitet, Profesjonell dømmekraft, Rollemoral, Normativ kognitivisme

Publikasjoner

 • Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly.  ISSN 1065-9129. . doi: 10.1177/1065912920906880 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance.  ISSN 1748-5983. . doi: 10.1111/rego.12299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  33(1), s 82- 97 . doi: 10.1111/raju.12269
 • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076720977606 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2018). Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  44(11), s 1- 6 . doi: 10.1136/medethics-2017-104682 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  s 1- 18 . doi: 10.1017/S0047279418000612
 • Eriksen, Andreas & Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies.  ISSN 0144-2872.  s 1- 20 . doi: 10.1080/01442872.2018.1538487
 • Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy.  ISSN 0739-098X.  29(1) . doi: 10.5840/ijap201561842
 • Eriksen, Andreas (2015). Should eudaimonia structure professional virtue?. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  50(4), s 605- 618 . doi: 10.1111/1467-9752.12162
 • Eriksen, Andreas (2015). The authority of professional roles. Journal of Social Philosophy.  ISSN 0047-2786.  46(3), s 373- 391 . doi: 10.1111/josp.12103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Andreas (2015). What is professional integrity?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  9(2), s 3- 17 . doi: 10.5324/eip.v9i2.1836 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag, I: Hans Erik Næss & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Kulturell kompleksitet i det nye Norge.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775282.  Kapittel 15.  s 235 - 247

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Andreas (2021). Expert Networking of International Bodies and Democratic Legitimacy.
 • Eriksen, Andreas (2020). Har politiske verdier en plass i forvaltningen?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  30(3) Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2019). Agency Accountability: Management of Expectations or Answerability to Mandate?.
 • Eriksen, Andreas (2019). The Accountability of Independent Agencies.
 • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2019). Accountability through Mutual Attunement.
 • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2019). Accountability through Mutual Attunement: Parliamentary Hearings & Agency Oversight in the European Union.
 • Katsaitis, Alexander & Eriksen, Andreas (2019). Accountability and the Forging of Agency Ends: The European Security and Markets Authority in the European Parliament’s Committee Hearings.
 • Eriksen, Andreas (2018). Blog: “Accountability overload”: Too much of a good thing?.
 • Eriksen, Andreas (2018). Blog: Conflicts of duty: What do they mean?.
 • Eriksen, Andreas (2018). Blog: Have Welfare-to-Work Reforms Promoted Citizen Responsibility?.
 • Eriksen, Andreas (2018). Legitimate Agency Reasoning. ARENA Working Papers. 1. Vis sammendrag
 • Eriksen, Andreas (2018). Political literacy. The concept and its application to the unelected..
 • Eriksen, Andreas (2018). The Facts of Agency Accountability.
 • Eriksen, Andreas (2018). The Political Literacy of Experts.
 • Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(3), s 357- 360 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08
 • Eriksen, Andreas (2017). Conflicting Professional Duties and Blameworthiness.
 • Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Andreas (2017). Legitimate Agency Reasoning.
 • Eriksen, Andreas (2017). Moral philosophers and virtue: What is wrong with being bad? (Blog).
 • Eriksen, Andreas (2017). Professional ethics in the age of AI: Upgrading to v3.0 (Blog).
 • Eriksen, Andreas (2017). Reclaiming Responsibility.
 • Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben.
 • Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 76
 • Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke.
 • Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue..
 • Eriksen, Andreas & Lassen, Kjersti (2016, 02. mars). Derfor er noen lykkeligere på jobb. [Internett].  forskning.no.
 • Eriksen, Andreas (2014). A. Eriksen svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(8), s 808- 809 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0453
 • Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (5) . doi: 10.4045/tidsskr.13.1512
 • Eriksen, Andreas (2013, 25. oktober). Om reservasjonsrett. [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens.
 • Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2017 11:58 - Sist endret 17. feb. 2021 20:50