English version of this page

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF) (avsluttet)

Hvordan kan en aktør som EU utvikle seg til å bli en stabil og forutsigbar utenrikspolitisk aktør? 

Bilde av to solater fra EU-operasjon som hjelper en fisker som driftet i havet utenfor Somalia.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini holder pressekonferanse før et møte i FNs sikkerhetsråd. Foto: UN Photo/Kim Haughton

Om prosjektet

LEGOF studerer EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Et hovedmål er å finne ut hvordan en aktør som EU, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan utvikle seg til å bli en stabil og forutsigbar utenrikspolitisk aktør.

Studier i internasjonal politikk dreies i økende grad mot geopolitiske spørsmål og det hevdes at EU trenger militær kapasitet for å gjøre seg gjeldende. LEGOF tar utgangpunkt i at en effektiv utenrikspolitikk er avhengig av legitimitet. Materielle ressurser er ikke tilstrekkelig for å nå utenrikspolitiske målsetninger. LEGOF studerer hva som kan være legitimitetsbasisen til en aktør som EU.

Utfordringen for EU er dobbelt. EU må skape oppslutning om sin politikk både eksternt og internt. EU kan ikke tvinge medlemsstatene til å følge en felles politikk. Medlemsstatene må frivillig velge å slutte opp om felles beslutninger. LEGOF undersøker i hvilken grad og hvordan EU går frem for å sikre intern oppslutning om sin politikk, og hvordan de begrunner sin eksterne politikk. LEGOF representerer en nyvinning innen forskning på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk gjennom sitt fokus på sammenhengen mellom legitimitet og stabilitet.

Samarbeid

LEGOF består av en tverrfaglig internasjonal gruppe forskere med bakgrunn i statsvitenskap, sosiologi, jus og filosofi: 

Finansiering

LEGOF er finansiert av Norges Forskningsråds initiativ ‘Europe in Transition’ (EUROPA).

Prosjektperiode: 1. oktober 2018 – 30. september 2021

Les mer fullstendig prosjektbeskrivelse på LEGOFs engelske prosjektsider

Publisert 21. sep. 2018 14:47 - Sist endret 11. jan. 2022 09:05

Kontakt

Koordinator

Helene Sjursen

ARENA Senter for europaforskning
Postboks 1143 Blindern
0318 Oslo
Norge