Stor interesse for forholdet mellom forskning og politikk

Johan Christensen snakket om offentlige utredninger i skjæringspunktet mellom forskning og politikk under Partnerforums høstkonferanse.

Johan Christensen leder EUREX-prosjektet sammen med ARENAs Cathrine Holst.

Det var stor interesse for Partnerforums høstkonferanse: Forskning og politikk - bedre bruk av forskning. Det største auditoriet i Georg Sverdrups hus var fylt opp med byråkrater.

Forholdet mellom forskning og statsforvaltning stod på dagsorden og sjelden har så mange representanter for ulike departementer vært samlet på Blindern.

Særlig interessant var innledningen til Johan Christensen, som er Assistant Professor ved Universitetet i Leiden og også leder det NFR-støttede ARENA-prosjektet EUREX: Ekspertifisering av offentlige utredninger, sammen med professor Cathrine Holst.

Vi vet lite om hva som egentlig skjer i møtet mellom politikk og forskning.

Vi har lite forskning og få analyser på dette feltet, sa Christensen. Sammen med Holst tar han i EUREX-prosjektet blant annet for seg bruken av forskere i offentlige utredninger. Han peker på noen utviklingstrekk; økende bruk av forskere som utvalgsledere og medlemmer, mer akademiske utvalgsrapporter, men likevel: få tegn til at departementets kontroll svekkes.   

- Har politikere og forskere en felles interesse i å fremme faglige hensyn? Er det slik at offentlige utvalg først og fremst brukes som faglig påfyll for embetsverket?, var blant spørsmålene Christensen stilte. 

Innlegget til Johan Christensen kan ses i sin helhelt på Partnerforums nettsider.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 1. des. 2016 16:33