2015

Publisert 22. des. 2015 01:15

EUs likestillingspolitikk mangler en tydelig visjon og klare forpliktelser, hevdet den finske professoren i statsvitenskap Johanna Kantola da hun gjorde opp status for unionens likestillingspolitikk på seminaret «Når likestillingen europeiseres».

Det sveitsiske flagget med fjell i bakgrunnen
Publisert 26. okt. 2015 09:57

En ny bok fra ARENA-forskere ser nærmere på alternativene dersom Norge sier opp EØS-avtalen. Er en handelsavtale et alternativ, og ville det i tilfelle være bedre med tanke på demokrati og selvråderett?

Publisert 25. juni 2015 11:33

Hvilke muligheter har britene skulle de velge å forlate EU? Noen lærdommer kan trekkes fra Norge, Sveits og Island, ikke-medlemmer som er med i EUs indre marked.

Publisert 17. juni 2015 11:27

Norsk europapolitikk preges mer av form enn av innhold, viser en ny studie. En «aktiv» europapolitikk handler først og fremst om mer effektiv bruk av virkemidler og intern koordinering i forvaltningen. Bare unntaksvis handler den om konkrete saker og fremming av norske interesser i EU.