2011

Publisert 20. nov. 2011 13:52

Krisen i Hellas og Italia kan enten knuse EU – eller styrke fellesskapet i Europa. Det siste er langt mer sannsynlig, mener norske europaforskere.

Publisert 2. feb. 2011 16:18

Konstitusjoner blir alltid til i en internasjonal sammenheng og preger og preges av samfunnet det regulerer. Det gjaldt tilblivelsen av Norges grunnlov i 1814 og det er tilfelle i dag i en verden med økt gjensidig avhengighet. Hva er status for Norges grunnlov i dag, sett i lys av de gjennomgripende konstitusjonaliseringsprosessene i Europa de siste årene?