Publications

Published Sep. 26, 2014 10:33 AM

In ARENA Working Paper 02/2014, Erik O. Eriksen argues that mending the Eurozone crisis has become a matter of justice.

Forside - Nytt Norsk Tidsskrift
Published Sep. 3, 2014 10:04 AM

John Erik Fossum har publisert debattinnlegget 'Sykkelteorien, EU og Norge' i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift.

Published Aug. 20, 2014 10:07 AM

Erik Oddvar Eriksen contributed to the book 1814-2014 Red, White and Blue: Norwegian Constitution, American Inspiration, with a chapter entitled 'The EU and the Norwegian Paradox: Bicentennial of the Constitution with an Aftertaste'

Published June 27, 2014 12:16 PM

John Erik Fossum har bidratt med kapittelet 'Europeisk flernivådemokrati og status for Norge' i boken Det norske demokratiet i det 21. århundre.

Published Apr. 28, 2014 11:07 AM

Agustín José Menéndez has published an editorial in the European Law Journal entitled 'A European Union in Constitutional Mutation?'.

Published Apr. 28, 2014 10:12 AM

Cathrine Holst is co-editor with Dag Harald Claes and Knut Heidar of a festschrift in honour of Prof. Øyvind Østerud, entitled Politikk i grenseland (in Norwegian).

Published Mar. 17, 2014 1:35 PM

Erik Oddvar Eriksen bidrar til et symposium i anledning grunnlovsjubileet i Nytt Norsk Tidsskrift om hvordan forske på grunnloven.

Published Mar. 3, 2014 12:11 PM

Erik O. Eriksen has published a new book with Palgrave entitled The Normativity of the European Union. He explains European integration with reference to normative 'musts'.

Published Mar. 3, 2014 11:49 AM

Cathrine Holst bidrar med kapitlet «Ekspertisens faktum - og grenser» i boken Politisk kompetanse, som er en av seks bøker i serien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014.

Published Jan. 16, 2014 11:25 AM

Det norske paradoks tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret. Hvordan påvirker denne forutsetningene for konstitusjonelt demokrati? I et år vi markerer jubileet for Grunnloven må vi også se på dens status opp mot avtalene med EU.

Published Dec. 11, 2013 12:05 PM

In the latest issue of Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, John Erik Fossum analyses the strive towards EU democratisation in order to understand the conditions and premises for democracy in Europe (in Norwegian).