Events

Previous

Time and place: Nov. 4, 2014 6:00 PM8:00 PM, Litteraturhuset i Oslo (Wergeland)

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Time and place: June 23, 2014 2:00 PM5:30 PM, Philanthropy House, Rue Royale 94, Brussels

The NORCONE project will stage an open half-day conference on affiliated non-members of the EU. The event will take place at the Philanthropy House in Brussels.

Time and place: Mar. 17, 2014 7:30 PM, Litteraturhuset

I år markeres både 200-årsjubileet for den norske Grunnloven og 20-årsjubileet for EØS-avtalen. ARENA inviterer til debatt på Litteraturhuset om boken Det norske paradoks, og spør: Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder?

Time and place: Mar. 5, 2014Mar. 8, 2014, SV-fakultetet og Juridisk fakultet

ARENA er til stede på flere av arrangementene under Universitetet i Oslos grunnlovsuke, som arrangeres den første uken i mars. Her inviterer UiO til frokostseminarer, foredrag, debatter og bokopposisjoner.

Time and place: Feb. 24, 2014 12:00 PM3:15 PM, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Time and place: Jan. 10, 2014 10:00 AM4:00 PM, Den Norske Opera & Ballett, sal 2

Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 arrangerer formidlingskonferanse i Operaen i Oslo, 10. januar 2014. Her vil blant andre Erik Oddvar Eriksen presentere ARENAs forskning om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Time and place: Oct. 25, 2013 9:00 AM3:00 PM, Domus Media, Auditorium 13

The bicentennial celebration of the Norwegian Constitution in 2014 represents an important milestone and an opportunity to reflect on the role and status of the constitution and of democracy. ARENA and ASANOR will organise a seminar which is open for everyone, but which is particularly directed towards teachers within the social sciences and humanities.

Time and place: Mar. 14, 2013 9:30 AMMar. 15, 2013 5:30 PM, University of Oslo

The European Union has entered the fifth year of a profound existential crisis. What started as an American financial crisis has come to question the very existence of the European Union, and indeed, has revived secessionist tendencies in several of its Member States (in particular Spain and the United Kingdom). Why is this? What is the present status of crisis? The multiple crises facing the European Union speak to the need for radically rethinking the European Union and the way in which decision-makers, intellectuals, scholars, and the public approach it.