English version of this page

Fakultetsstyret

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ledes av fakultetsstyret. Fakultetsstyret har ansvaret for å fastlegge overordnede mål, strategier og prioriteringer for virksomheten.

 

Fakultetsstyret har 11 medlemmer som velges for 4 år av gangen. Unntaket er representanten for de midlertidig vitenskapelig ansatte og de tre studentrepresentantene som velges for ett år av gangen. To av styremedlemmene er eksterne og utnevnes av rektor. Fakultetsstyret blir ledet av dekanen og fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

 

Perioden: 01.01.2016 - 31.12.2019

Sakskart og protokoller
 

Medlemmer

Navn: Tittel:  
Nils-Henrik von der Fehr Dekan  
Ingjerd Hoëm Prodekan  

 

 Faste og midlertidige vitenskapelig personale:

 

Navn: Tittel: Varamedlemmer
Grete Brochmann Professor 1. Inger Skjelsbæk
Bjørn Høyland Professor 2. Rune Flikke
   

Samira Aminihajibashi

 

 

Stipendiat

 

1. Magne Flemmen

2. Martine Greek

 

 Teknisk/administrativt personale:

 

Navn: Tittel: Varamedlemmer

Cecilie W. Lilleheil (permisjon august 2016 - august 2017)

Rådgiver

1. Caroline Hals

2. Geir Ove Kværk

 

 Studenter:

 

Navn: Tittel: E-post: Varamedlemmer
Mitzi Marie Bystrøm Larssen
Student

mmlarsse@student.sv.uio.no    

 Kari Lisa Eide 

 karileid@student.sv.uio.no   

Jostein Sjaaeng

Student josteisj@student.sv.uio.no

Halfdan Magnus Gaarder

 halfdamg@student.sv.uio.no

Kristine Berg Heggelund Student krisbheg@student.sv.uio.no

Emma Marie Berg

 emmamber@student.sv.uio.no  

 

 Eksterne medlemmer (utenfor UiO):

 

Navn: Tittel: E-post: Varamedlemmer
Tor Saglie Departementsråd tor.saglie@jd.dep.no

1. Prosjektleder Per Magnus Mæhle

pemm@ous-hf.no

Ellinor Major Divisjonsdirektør ellinor.major@hod.dep.no

 

 

Publisert 8. feb. 2013 09:43 - Sist endret 2. mai 2017 21:21