English version of this page

Fakultetsstyrets medlemmer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ledes av fakultetsstyret. Fakultetsstyret har ansvaret for å fastlegge overordnede mål, strategier og prioriteringer for virksomheten.

Valgt for styreperioden 2020-2023

Medlemmer

Varamedlemmer

Anne Julie Semb

Dekan, leder av fakultetsstyret

   
Tore Nilssen

Prodekan, dekanens stedfortreder

   
Knut Inge Fostervold

Representant fra fast vitenskapelige ansatte

Jon Hovi

1. vara for fast vitenskapelig ansatte

Helene Sjursen

Representant fra fast vitenskapelige ansatte

Lars Erik Kjekshus

2. vara for fast vitenskapelig ansatte

Marit Eldholm Representant fra teknisk-administrativt ansatte Lasse Moer 1. vara for teknisk-administrativt ansatte
Troels Østergaard Sørensen

Eksternt styremedlem

Nylig avgått dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Are Turmo

 

1. vara eksterne styremedlemmer

Kompetansedirektør i Avdeling kompetanse og innovasjon, NHO

Ann-Helén Bay

Eksternt styremedlem

Professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på OsloMet. Dekan 2015-2019

Margit Klingen Daams

 

2. vara eksterne styremedlemmer

Leder kreativ næring, Innovasjon Norge

Valgt for styreperioden 2022

Medlemmer

Varamedlemmer

Tor Gaute Syrstad

Representant fra midlertidig vitenskapelig ansatte

Morten Håvarstein

1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte

 

2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte

Valgt for styreperioden høsten 2022 til våren 2023

Medlemmer

Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge)

Hugin Dyre Jacobsen

Studentrepresentant

Marwa Nader

1. vara for studentene

Emilie Heiberg

Studentrepresentant

Styrk Finnøy

2. vara for studentene

Aurora Møllersen

Studentrepresentant

Marthe Linnestad Storo

3. vara for studentene

 

Publisert 2. jan. 2020 10:15 - Sist endret 9. nov. 2022 14:54