Fakultetsstyrets medlemmer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ledes av fakultetsstyret. Fakultetsstyret har ansvaret for å fastlegge overordnede mål, strategier og prioriteringer for virksomheten.

Valgt for styreperioden 2020-2023

Medlemmer

Varamedlemmer

Anne Julie Semb Dekan, leder av fakultetsstyret    
Tore Nilssen Prodekan, dekanens stedfortreder    
Knut Inge Fostervold Representant for fast vitenskapelige ansatte Jon Hovi 1. vara for fast vitenskapelig ansatte
Helene Sjursen Representant for fast vitenskapelige ansatte Lars Erik Kjekshus 2. vara for fast vitenskapelig ansatte
Caroline Hals Representant for teknisk-administrativt ansatte Marit Eldholm 1. vara for teknisk-administrativt ansatte
Lasse Moer 2. vara for teknisk-administrativt ansatte
Troels Østergaard Sørensen

Eksternt styremedlem

Nylig avgått dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

   
Ann-Helén Bay

Eksternt styremedlem

Professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på OsloMet. Dekan 2015-2019.

   

Valgt for styreperioden 2020

Medlemmer

Varamedlemmer

Camilla Houeland Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Signe Mikkelsen 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Liridona Gashi 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte

Valgt for styreperioden høsten 2020 til våren 2021

Medlemmer

Varamedlemmer

Marte Næss Thomassen 

Studentrepresentant

Are Kolltveit

1. vara for studentene
Idar Henrik Seem

Studentrepresentant

Sindre Sollie 2. vara for studentene

Paula Mortensen

Studentrepresentant,

Markus Yuki Nishimura  3. vara for studentene

 

Publisert 2. jan. 2020 10:15 - Sist endret 14. sep. 2020 09:55