Våg å vite-prisen til TIK-student

Prisen er en anerkjennelse jeg setter stor pris på. For meg betyr det at det kan lønne seg å følge interessene sine, selv om de kanskje ligger litt utenfor allfarvei, sier Tommas Måløy, en av årets fire Våg å vite prisvinnere.

Foto: Tron Trondal

Tommas Måløy vinner prisen for masteroppgaven han har tatt ved TIK:“Building A Virtual Lifeform: Maps, Model Organisms and Collaboration in Digital Biology”

Prisen gis i kategorien: «Economics; samfunnsøkonomisk analyse; ESST; TIK.»

- Hvorfor valgte du dette temaet?

- Fordi jeg har en sterk interesse for skjæringspunktet mellom det digitale og det biologiske. Særlig interessant er hvordan bruken av digitale metoder i biologisk forskning endrer måten en snakker om livet som fenomen på. 

- Hva er det viktigste du har kommet fram til i masteroppgaven?

- Det viktigste funnet er hvordan digital biologi posisjonerer seg i forhold til mer tradisjonelle former for biologi, og søker å endre den rådende eksperimentelle praksisen. Et videre funn er at det snur et vanlig problem for modellorganismer på hodet. Det går en betraktelig innsats inn i det å kvalifisere en modellorganisme som tilstrekkelig "teknologisk". I en digital modellorganisme går innsatsen til det å kvalifisere den som tilstrekkelig "naturlig"

- Hva er framtidsplanene dine?

- Håpet er og etterhvert kunne bli ph. d kandidat.

Fra juryens begrunnelse (på engelsk):

The master thesis presents a well-organized analysis of a complex digital biology object virtual lifeforms based on the case of the ‘Open Worm Project’. The thesis is well thought through, which is reflected in a clear structure of its content regarding subject matter, theoretical approaches and analytical resources, a presentation and discussion of the empirical study itself and a conclusion. The MA thesis work comprises a study of three interrelated elements: the construction of digital life, and the translation of the digital into life, the collaborative dimensions of the open source science project, and standardization as a means of internationalization. All in all an excellent, original and independent analysis with small weaknesses in the presentation. The thesis has originality in content, approach, empirical analysis and has an outstanding theorization.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 17. nov. 2016 15:33 - Sist endret 18. nov. 2016 08:59