Samhandling for forskning og innovasjon i hovedstadsregionen (avsluttet)

Dette prosjektet har som hovedmål å bidra til bedre forståelse av forutsetningene for innovasjonsrettet samhandling i hovedstadsområdet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Denne forståelsen skal baseres på:

1. Tett oppfølging og empirisk studie av de fire samhandlingsprosjektene i Oslo og Akershus.

2. Undersøkelse av det videre forsknings- og innovasjonspolitiske systemet i regionen og sammenligning med andre hovedstadsregioner i Norden.

Resultatene av bedre forståelse skal komme ut i form av originale vitenskapelige publikasjoner, samt en opplevd deltakelse og nytte av forskningsprosjektet fra samhandlingsprosjektenes side.

I siste instans har forskningsprosjektet som mål at evnen til å formulere og gjennomføre forsknings- og innovasjonspolitikk i Oslo og Akershus skal bli bedre.

Les hele prosjektbeskrivelsen.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).

 

 

Publisert 5. juli 2011 14:20 - Sist endret 22. mai 2019 09:47