English version of this page

Innovation dynamics within a multinational company: A survey-based study of Telenor (avsluttet)

Prosjektet skal kartlegge kunnskapsstrømmene mellom Telenors underenheter/avdelinger, og studere hvorfor vi  finner ulik innovasjonsdynamikk i ulike land- og bedriftskontekster.

Om prosjektet

Det norske, multinasjonale selskapet Telenor har i de senere år utviklet en strategi for bedre integrering av sine underenheter/avdelinger i ulike land. I denne sammenhengen er det ønskelig å studere organisasjonskulturen og innovasjonsdynamikken på tvers av underenhetene.

I 2014 ble Telenor Organization Culture Survey gjennomført, og denne resulterte i et datasett med informasjon fra over 16,000 ansatte i 14 forskjellige enheter verden rundt. Dette datasettet skal nå danne grunnlaget for en studie av innovasjonsdynamikk og kunnskapsstrømmer i Telenor.

Koordinator

Senterleder Fulvio Castellacci, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Samarbeid

Prosjektperiode

2015-2017

 

 

Publisert 30. okt. 2015 11:33 - Sist endret 19. des. 2018 15:16