Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy (NORKLIMA) (avsluttet)

Dette prosjektet ønsker å bidra til forståelsen av hvordan vitenskapelig kunnskap brukes i politiske beslutninger.

Hovedproblestillingen er hvordan vitenskapelig kunnskap best kan utformes og presenteres for å være mest mulig til nytte for beslutningstakere.

For videre informasjon henviser TIK til de engelske prosjektsidene.

 

 

Publisert 2. aug. 2011 11:02 - Sist endret 9. feb. 2020 06:48