Opptak - spesialordninger

Manuelt opptak til bachelor-emner

Et avsluttende bacheloroppgaveemne er i utgangspunktet forbeholdt studentene som har opptak til programmet. Andre kan søke om opptak til disse emnene dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Hospitant på masteremner ved SV-fakultetet

På noen av våre masteremner er det mulig å være hospitant.