Manuelt opptak til bacheloremne

Et avsluttende bacheloroppgaveemne er i utgangspunktet forbeholdt studentene som har opptak til programmet. Andre kan søke om opptak til disse emnene dersom de oppfyller fakultetets kriterier. Disse emnene har en annen søknadsprosess enn øvrige emner.

Fakultetets kriterier for opptak

Du må fylle ett av følgende tre kriterier:

  1. Ikke lenger ha gyldig studierett på programmet og kun mangle dette emnet for å fullføre studieprogrammet
  2. Ha opptak til et bachelorprogram ved UiO og kun mangle bacheloroppgaveemnet for å fullføre fordypningen (80/90/100/120-gruppe)
  3. Ha levert bacheloroppgaven tidligere, men ønsker å levere ny oppgave for å forbedre karakteren

Søknadsprosess

Bacheloremner på Det Samfunnsvitenskapelige fakultet er kun tilgjengelig i vårsemesteret.

Du kan søke om opptak i perioden:

  • 1. desember til 15. desember

Du får svar på søknaden din i StudentWeb senest:

  • 15. januar

Ved innvilget søknad:

  • Vil du finne oppmelding (undervisnings- og eksamensmelding) under "Se opplysninger om deg".
  • Må du semesterregistrere deg

Ved ikke innvilget søknad vil det ikke være registrert oppmelding til emnet.

Vær oppmerksom på at studentene med studierett på programmet har førsteprioritet på plassene, og at du får plass dersom du fyller kriteriene og det er ledig kapasitet.

Søk opptak

 

Publisert 28. nov. 2012 09:53 - Sist endret 10. nov. 2016 09:16