Opptak til valgfritt spesialiseringsemne på 4000-nivå for lektorstudenter

Hvem skal søke om opptak?

Alle lektorstudenter som har valgt masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk skal velge et valgfritt emne på 4000-nivå ved SV-fakultetet i 8. og 9. semester. Emnene som velges inngår i fordypningen i studieprogrammet.

Hvilket emne skal du søke opptak til?

Lektorstudenter kan søke opptak til alle emner som er åpne ved SV-fakultetet, dersom man oppfyller forkunnskapskravet til emnet. Du må se på emnesiden om emnet er åpent og om du oppfyller forkunnskapskravene til emnet.

Mange emner på SV, spesielt i psykologi og samfunnsøkonomi, har forkunnskapskrav lektorstudenter ikke oppfyller. SV-fakultetet anbefaler studenter på masterspesialisering i samfunnsdidaktikk å søke opptak til følgende emner: 

Sosialantropologi

Statsvitenskap

Opptak forutsetter at studenten har forkunnskaper innen relevant område (politisk teori/ internasjonal politikk/ komparativ politikk/ offentlig politikk og administrasjon).  

Samfunnsgeografi

Sosiologi

UiO:Energi 

UiO:Energi tilbyr et tverrfaglig masteremne. Dersom du ønsker å ta dette emne må du søke om plass via Studentweb og ikke i nettskjemaet. 

Alle øvrige emner på masternivå ved SV-fakultet finner du her. OBS! Husk å huke av for riktig semester for å se om emnet tilbys. 

Hvordan søker du?

Du må sende inn nettskjema. Merk at du skal prioritere 3 emner som tilbys det semesteret du søker om. Du må selv undersøke at emnet tilbys det semesteret du ønsker å ta det. Informasjon om dette finner du på emnesiden fra 25. mai for høstsemesteret og 25. november for vårsemesteret. 

Søk opptak til valgfritt spesialiseringsemne på 4000-nivå (bokmål)

Søk opptak til valfritt spesialiseringsemne på 4000-nivå (nynorsk)

Søknadsperiode

Valgfrie emner tilbys i høst- og vårsemesteret. 

For opptak til emner i høstsemesteret må du søke opptak i perioden:

  • 1. juni til 8. juni 2022. Det er det samme når i perioden du søker.

For opptak til emner i vårsemesteret må du søke opptak i perioden:

  • 1. desember til 8. desember 2022.Det er det samme når i perioden du søker.

Hvordan vurderes søknaden din?

Merk at det er begrenset antall plasser på emnene. 

  • Søknadene vurderes av studiekonsulentene på masterprogrammet i sosialantropologi, statsvitenskap, Human Geography og sosiologi.
  • Målet er å gi alle plass på et av tre prioriterte ønsker.
  • Dersom flere studenter har søkt plass på et emne enn det er plass til, avgjøres opptak ved loddtrekning.
  • Dersom du ikke får plass på noen av de tre prioriterte emnene, vil du få beskjed fra SV-fakultetet. Vi vil da sammen finne et annet emne du kan få opptak til. 

Hvor og når får du svar?

Du ser hvilket emne du har fått plass på i Studentweb innen 25. juni for høstsemesteret og innen 20. desember for vårsemesteret. 

Ved innvilget søknad:

  • Finner du oppmelding (undervisnings- og eksamensmelding) under "Se opplysninger om deg" i Studentweb.
  • Må du semesterregistrere deg og betale semesteravgiften.
  • Må du gjøre deg kjent med informasjonen om undervisning og eksamen på emne- og semestersiden. Vær oppmerksom på at enkelte emner har krav om at du må gjennomføre undervisningen på nytt for å levere ny eksamen i emnet. Informasjon om dette finner du på emnesiden.

Kontakt oss

Se kontaktpunkt på emnesidene. 

Publisert 20. mai 2021 09:22 - Sist endret 27. sep. 2022 09:21