English version of this page

Hospitant på masteremner ved Institutt for statsvitenskap

For å få opptak som hospitant må du ha aktiv studierett på et masterprogram. Du har kun anledning til å avlegge 30 studiepoeng som hospitant ved ISV.

Er emnet åpent for hospitanter? Se "Opptak og adgangsregulering" på emnesiden til det aktuelle emnet.

Søk opp emnet:

Er du tatt opp på et masterprogram ved UiO?

 • Søknadsfrist er 1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret. Dette så vi rekker å behandle søknaden din før fristen for oppmelding til emner 1. september og 1. februar.
 • Be studie-/programkonsulenten din bekrefte at du vil få det aktuelle emnet innpasset i mastergraden din. E-postkorrespondanse med din studiekonsulent der det fremgår at emnet kan inngå i din mastergrad er tilstrekkelig.
 • Send bekreftelsen til admission@stv.uio.no.
 • Du må oppgi fullt navn og studentnummer.

Er du tatt opp på et masterprogram ved et annet universitet eller en annen høgskole i Norge?

 • Søknadsfrist er 1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret. Dette så vi rekker å behandle søknaden din før fristen for oppmelding til emner 1. september og 1. februar.
 • Send en søknad der du inkluderer:
  • bekreftelse på at du har aktiv studierett på et masterprogram.
  • bekreftelse på at emnet kan inngå som del av mastergraden din.
  • bekreftelse får du fra din studie-/programkonsulent.
 • Hvis du ikke har vært student ved UiO tidligere må du legge ved utfylt skjema om studiekompetanse sammen med vitnemål fra videregående skole. Du finner mer informasjon om generell studiekompetanse (GSK) på UiOs nettsider om GSK.
 • Send søknad og dokumentasjon til admission@stv.uio.no.
 • Ved opptak må du betale semesteravgift eller registrere eksternt betalt semesteravgift.

Har du fullført en mastergrad i statsvitenskap ved UiO?

Du har kun anledning til å hospitere på masteremner i det påfølgende semesteret etter at du leverte masteroppgaven din. Send e-post til admission@stv.uio.no med informasjon om hvilke emner du ønsker å ta.

Publisert 6. des. 2015 15:44 - Sist endret 19. feb. 2019 09:19