English version of this page

Hospitant på masteremner ved Institutt for statsvitenskap

For å få opptak som hospitant må du ha aktiv studierett på et masterprogram på UiO. Du har kun anledning til å avlegge 30 studiepoeng som hospitant ved ISV.

Er emnet åpent for hospitanter? Se "Opptak og adgangsregulering" på emnesiden til det aktuelle emnet.

Søk opp emnet:

Er du tatt opp på et masterprogram ved UiO?

  • Søknadsfrist er 1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret. Dette så vi rekker å behandle søknaden din før fristen for oppmelding til emner 1. september og 1. februar.
  • Vi kan ikke ta i mot og behandle søknader før oppmeldingen til emner har åpnet. Se datoer her.
  • Du må oppfylle kravene om forkunnskaper og ha anbefalte forkunnskaper eller tilsvarende.
  • Be studie-/programkonsulenten din bekrefte at du vil få det aktuelle emnet innpasset i mastergraden din. E-postkorrespondanse med din studiekonsulent der det fremgår at emnet kan inngå i din mastergrad er tilstrekkelig. 
  • Send e-post med bekreftelse til post@stv.uio.no 
  • Du må oppgi fullt navn og studentnummer.

Er du lektorstudent ved UiO? 

Se informasjon til lektorstudenter som har som har valgt masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk.

Er du tatt opp på et masterprogram ved et annet universitet eller en annen høgskole i Norge?

Fra våren 2020 vil ikke Institutt for statsvitenskap lenger tilby hospitantplasser for studenter ved andre universiteter eller høgskoler i Norge.

Har du fullført en mastergrad i statsvitenskap ved UiO?

Du har kun anledning til å hospitere på masteremner i det to påfølgende semestrene etter at du leverte masteroppgaven din. Send e-post til post@stv.uio.no med informasjon om hvilke emner du ønsker å ta.

Publisert 6. des. 2015 15:44 - Sist endret 2. juni 2022 16:27