Veiledninger / Guidelines

Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 31. jan. 2022 14:38 av Runar Forsetløkken

Veiledning for studenter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for sikker lagring av data.

Sist endret 11. okt. 2022 11:42 av Bjørn Herman Solstad-Wiik

Guidance for students at the Department of Sociology and Human Geography (ISS) who need secure storage for green, yellow, red or black data.