Veiledninger / Guidelines

Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 16. okt. 2019 10:47 av Runar Forsetløkken
Sist endret 8. nov. 2021 13:32 av Runar Forsetløkken

Veiledning for studenter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som trenger sikker lagring av grønn, gul, rød eller svart data.

Sist endret 5. nov. 2021 14:12 av Runar Forsetløkken

Guidance for students at the Department of Sociology and Human Geography (ISS) who need secure storage for green, yellow, red or black data.

Sist endret 5. nov. 2021 14:11 av Runar Forsetløkken