English version of this page

ISS lagringsguide

Veiledning for studenter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for sikker lagring av data.

Du som samler og bearbeider data er ansvarlig, i samråd med din veileder, for at du behandler og lagrer data på en sikker og forsvarlig måte i henhold til gjeldende regelverk.

Lagring og behandling av grønne og gule data

Du kan i utgangspunktet lagre og behandle data av denne typen på din egen pc (BYOD, bring your own device). 
For gule data er det flere forbehold det er viktig at du følger, disse finner du spesifisert på denne siden. Instituttet anbefaler bruk av ditt UiO M-område(hjemmeområdet) eller en skytjeneste via UiO (Google Suite, Microsoft One Drive)

Lagring og behandling av røde data

Dersom du har røde data i ditt prosjekt, skal du benytte deg av UiOs lagringshotell for lagring av disse dataene. Lagringshotellet driftes av USIT. Les mer om lagringshotell

Før du tar i bruk lagringshotellet skal det foreligge en godkjenning fra NSD for det aktuelle prosjektet.

I lagringshotellet vil du ha din egen mappe (kun synlig for deg og superbruker ved instituttet) som du kan organisere slik du vil. Dette kan sammenlignes med hjemmeområdet ditt når du er pålogget UiO-PC. Dersom dere er flere som jobber om det samme prosjektet, kan dere få en fellesmappe hvor alle har tilgang. Du får tilgang til lagringshotellet som en virtuell desktop, og kan benytte det fra privat maskin så lenge du har internettkobling. 

Du vil også kunne behandle data som ligger på lagringshotellet. Det er mulig å bruke annen programvare til behandlingen av data som ligger der.

Det er viktig at du ikke overfører data fra lagringshotellet og til din private maskin. Tilstrekkelig anonymiserte data kan overføres og behandles på privat maskin. 

For å få satt opp ditt Lagringshotell , ber vi deg sende en henvendelse til datahåndtering ved ISS (epost).

Veiledning for å ta i bruk lagringshotell (pdf)

Lagring og behandling av svarte data

Dersom du har svarte data i ditt prosjekt, skal du benytte deg av TSD (Tjenester for Sensitive Data) for lagring og behandling av disse dataene. TSD driftes av USIT.

Før du tar i bruk TSD skal det foreligge en godkjenning fra NSD for det aktuelle prosjektet.

I TSD vil du ha ditt eget prosjektområde som du kan organisere med undermapper. Dette kan  forenklet sammenlignes med hjemmeområdet ditt når du er pålogget UiO-pc. Du får tilgang til TSD som en virtuell desktop, og kan benytte det fra en privat pc så lenge du har internettkobling. 

TSD har flere begrensninger på bruk av annen programvare til behandling av data. USIT kan bistå dersom du har spesifikke behov, så fremt det finnes lisens for programvaren du trenger.

Instituttet vil sette opp en felles prosjektmappe. Dersom du har behov for å bruke TSD i ditt prosjekt, må du ta kontakt med datahåndtering ved ISS (epost).

Publisert 4. nov. 2019 09:09 - Sist endret 31. jan. 2022 14:38