Bestilling av bekreftelsesbrev til utenlandske læresteder

Ved SV-info er det utarbeidet en standardisert bekreftelse som kan brukes ved opptak til utenlandske læresteder. Vi skriver ikke anbefalingsbrev.

Hva er et anbefalingsbrev?

Ved søking av opptak til utenlandske universiteter, blir det ofte krevet at man legger ved faglige anbefalinger fra vitenskapelig ansatte. Det kan være vanskelig å fremskaffe slike for studentene ved UiO, da lærerne sjelden har god nok kjennskap til enkeltstudentene på lavere grad.

Du må være klar over at du ikke har noe krav på å få en slik anbefaling fra ansatte ved UiO, og i tilfelle du ikke kan vise til relativt gode karakterer, er det mange som vil kvie seg for å skrive anbefalinger.

 

Standarisert bekreftelsesbrev

Ved SV-info er det utarbeidet en standardisert bekreftelse som kan brukes ved opptak til utenlandske læresteder. SV-info kan ikke skrive personlige anbefalingsbrev, da vi ikke har et personlig forhold til studentene ved fakultetet. 

Bekreftelsesbrevet gis kun til SV-studenter på bachelorprogram og årsenhet, eller tidligere studenter som har avsluttet sitt studieprogram på bachelornivå i løpet av de 2 siste årene og skal bruke denne som opptaksgrunnlag til master. Bekreftelsesbrevet er på engelsk og består av 3 deler:

1. Generelt beskrivelse av systemet ved UiO, og informasjon om hvorfor det er vanskelig å få en personlig anbefaling.

2. Oversikt over karakterskala og bruken av denne ved UiO.

3. Karakterutskrift fra hele UiO. Du trenger med andre ord ikke bestille en egen engelsk karakterutskrift.

Hva er behandlingtiden?

Behandlingstiden er inntil 1 uke. Brevet sendes til din semesterregistrerte adresse i StudentWeb.

Bestill bekreftelsesbrev (bokmål)

Bestill bekreftelsesbrev (nynorsk)

Publisert 13. nov. 2008 10:45 - Sist endret 2. mai 2022 16:22