Emnegrupper

Studieprogrammene på SV-fakultetet består av en sammensetning av emnegrupper og frittstående emner. En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder som er definert til å utgjøre en samlet enhet. I noen emnegrupper er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere sammensetninger.

Her finner du en oversikt over emnegrupper innenfor samfunnsvitenskap

Publisert 7. okt. 2010 12:42 - Sist endret 3. mai 2012 15:47