Cecilia Salinas

Førstelektor- Sosialantropologisk institutt
Bilde av Cecilia Salinas
English version of this page
Mobiltelefon (+47) 470 59347
Rom 745
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 6. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Miljøforvaltning – miljø og utvikling
 • Klimapolitikk (REDD)
 • Naturressursforvaltning
 • Urbefolkning
 • Tobakksdyrkere
 • Regionalt: Uruguay - Argentina

Undervisning

Bakgrunn

 • Initiator og koordinator til Latin Amerika leseseminar "Decolonial Thinking" ved SAI, UiO 2017-2018
 • Underviser ved VID vitenskapelige høgskole: Videreutdanning i rusproblematikk
 • Vitenskapelig assistent ved de tverrfaglige forskningsområdene: LEVE - Levekår i utviklingsland (Helse, miljø og fattigdom) og SUM MEDIC Explaining differential immunization coverage , 2011
 • Koordinator for ISSUM 4180: Energy, Environment and Sustainable Development, 2011
 • Konsulent for “Transparency  and Accountability in Extractive Industries” (TRACE) program i regi av PWYP Norge, 2010
 • Masterstipendiat - LEVE ved Senter for Utvikling og Miljø 2009-2010
 • Master i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2010
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo 2007

Pris: Beste masteroppgave

 • NFU AWARD (Norwegian Association for Development Research) for beste masteroppgave i utvikling studier i 2010
 • Summary

  In her thesis Salinas investigates everyday life in Fray Bentos, a working town in a rural area where meat packing for a long time was the core industry. The traditional meatpacking industry has been in decline, but for some time a foreign pulp mill appeared to offer new working opportunities. However, in comparison with the old “socially thick” meatpacking industry with dense employment and a huge impact on employment, the new pulp industry was “socially thin”. Salinas’ investigates everyday life in Fray Bentos and how the initial euphoria associated with renewed industrial modernity soured. Yet she also explores short-lasting glimmers of hope and collective agency in relation to a local carnival. Based on a close fieldwork and her anthropological gaze Salinas has developed an innovative approach to the contradictions of neoliberal everyday life.

PHD Prosjekt

Elusive Appearances: How policies fail in the Argentinian Paraná Atlantic Forest

Hva skjer når internasjonal miljø- og klimapolitikk blir satt i verk i fjerntliggende områder? Hvordan kan vi sikre lokal støtte og deltakelse i utforming av politikken? Hvordan kan gjennomsiktighet (transparancy) og ansvarlighet bli garantert?

Fra sitt feltarbeid i skoglandskapet nordøst i Argentina trekker Cecilia Salinas tråder fra global politisk utforming, via statens behov for makt i periferien til den helt stedsspesifikke lokale kontekst.

I sin avhandling argumenterer Salinas at statsmakt blir skapt lokalt gjennom villedende praksiser som på samme tid undergraver og bevarer politisk autoritet. Det er i dette paradoksale landskapet at kilden til statsmakt skapes og blir opprettholdt. Dette skjer ved hjelp av mer eller mindre bevisst bruk av uklare framstillinger, som igjen er vanskelig å oppdage og dermed vanskelig å motarbeide.

Uklare framstillinger gjør det mulig for offentlige institusjoner å skape en illusjon av åpenhet ved å produsere dokumenter, rapporter og kart som gir inntrykk av ansvarlighet. Salinas avhandling viser at disse fremstillingene sjelden stemmer overens med den virkelighet de var ment å beskrive. I slike situasjoner skaper rapporteringen uklarhet, stikk i strid med formålet.

Salinas mener det derfor er mer korrekt å snakke om gjennomskinnelighet (translucency), og ikke gjennomsiktighet (transparency), i forholdet til prosessene mellom politiske vedtak og gjennomføring. Gjennomskinnelighet referer til en villedende gjennomsiktighet der det ikke er mulig å observere handlinger i det åpne.

Avhandlingen er basert på ett års feltarbeid i Argentina blant Mbya-guaraní-befolkningen, landløse tobakksdyrkere og byråkrater og NGO-representanter i Misiones og Buenos Aires. Casestudiet er UNESCO Yabotí naturreservat, der landskapet er preget av sosial, politisk og økonomisk ulikhet. En ulikhet som er formet av mer enn et århundre med utnytting av skog, migrasjon, privatisering og konsentrasjon av ressurser og land i økonomisk oppgang- og nedgangstider. Den argentinske staten har alltid vært involvert gjennom et komplekst samspill med globale trender og behov for økonomisk makt og politikkutøvelse. En beskrivelse av disse intrikate forhold er kjernen i avhandlingen.

Gjennom en rekke eksempler viser Salinas at offentlig politikk (policy) ikke fungerer som faste retningslinjer for politisk styring, men som instrument for ekskluderende politiske forhandlinger som aktiverer eller begrenser tjenester som staten fordeler ujevnt over befolkningen. Slik sikres maktkonsentrasjon på få hender samtidig som det strukturerer og former det mulige handlingsrommet til andre aktører.

Resultatet av Salinas arbeid er svært detaljerte beretninger som har som mål å utfordre etablerte «policy»-modeller og avdekke kompleksiteten i forholdene som former politikk i praksis.

 

 

Emneord: Natur/kultur, Urbefolkninger, Ressursforvaltning, Klimaendring, Sør-Amerika, Uruguay og Argentina

Publikasjoner

"Painting and Anthropology: An Account of an Encounter" in Collisions and Transitions. Festschrift to Jan Valentin Saether ed. Solveig Socolnikov Saether & Hanne Storm Ofteland (2014) Oslo: Hand to Mouth Publishing.

Bildet og tekst "Barnas kommunikative kunst" i Innblikk i Felt: Visuelle Fremstillinger fra Antropologiske feltarbeid. Kulturhistorisk Museum, 2010

 • Salinas, Cecilia G. (2017). Et antropologisk blikk på REDDs mulig grønnere fremtid. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  28(2), s 97- 117 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2017-02-03
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). Samfunnsansvar i praksis : et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  19(5), s 58- 66 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). Mellom håp og «hype» - Nyliberal økonomi i Uruguay. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2), s 87- 99

Se alle arbeider i Cristin

 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2011). Añorada Esperanza. Respuestas Locales a las políticas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa. Antropofagia.  ISBN 978-987-1238-79-8.  126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Torbjørn Tumyr & Salinas, Cecilia G. (2018, 30. juli). Den avgjørende Praksis.  Klassekampen.
 • Salinas, Cecilia G. (2018, 09. august). Alternativ Kunnskap.  Klassekampen.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Challenges for and pathways to alternative sustainabilities. Roundtable: Exploring alternative sustainabilities from multiple socionatural assemblages..
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Decolonising Academia.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Grensesnitt mellom litteraturformidling, litteraturformidlere og flerkulturell forståelse.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Identitetspolitikk i Landet uten Ondskap.
 • Salinas, Cecilia G. & Myhrer, Nicole (2018, 21. september). Debatt om avkolonisering. [Radio].  Slemdalsveien 15.
 • Salinas, Cecilia G. (2017). «Klimapolitikkens underskog: om globalt skogvern som klimatiltak».
 • Salinas, Cecilia G. (2017). REDD+ processes and politics in Argentina and beyond: Anthropological perspectives on new constructions of tropical forests.
 • Salinas, Cecilia G. (2017). Someone Has Been There Before You - Inspirational Talk about the PhD Process.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2017). Et etnografisk studie av tobakksproduksjon i Argentina.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2017). Hva kan feltarbeid i et naturreservat i Nord-Argentina fortelle om mulighetene for dagens og fremtidens klimainnsats?.
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia G. (2017). Being good versus appearing good – CSR within different approaches.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). Elusive Appearances: How Politics Fail in the Argentinian Paraná Atlantic Forest.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). «Elusive Appearances:Policy, politics and the State in the Argentinian northeastern province of Misiones.
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). “The matter of time when a Multinational Company meets a local community – A temporal perspective on interactions between The Finnish Multinational Company, UPM, and the hosting local community of Fray Bentos, Uruguay”.
 • Salinas, Cecilia G. (2015). The Art of Writing Feel-Thinking Anthropology.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2015). Politics from the hinterland.
 • Salinas, Cecilia G. (2014). "Er det vigtigt at gjøre feltarbejde ute eller kan man også gjøre det hjemme?".
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2014). Painting and Anthropology. An Account of an Encounter, In Hanne Storm Ofteland & Solveig Naomi Socolnikov Saether (ed.),  Collisions and Transitions. Festschrift in Honour of Jan Valentin Saether on the Occasion of his 70th Birthday on March 18 2014.  Hand to Mouth Publishing.  ISBN 978-82-92313-11-4.  28.  s 237 - 245
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2014). The Land Without Evil: con-temporalities in the context of nature politics in Misiones, Argentina.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2014). Vi røyker opp skogen. Nytid.  s 24- 25
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Erfaringer fra Feltarbeid.
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Forståelse og kunnskap: En sanselig reise i skog og mark i Nord Argentina.
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Frokost seminar for bachelor studenter: Kunnskap og Forståelse.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). Smoking the forest: Tobacco production and forest conservation in Argentina.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). They want to privatise our air. Mediators and Intermediaries, Mistranslations and Knowledge production in the UN-REDD process in Argentina.
 • Sandved Nordli, Ingrid & Salinas, Cecilia Guadalupe (2013, 02. august). Annerledespresidenten.  A-Magasinet.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2011). Enclosing People, Nature, and Capital: Nature Conservation in the Argentinean Northeast Province of Misiones and the UN-REDD Process.
 • Salinas, Cecilia G. (2010). Narrative Report Module 1. Transparency and Accountability in Extractive Industries Programme (TRACE).
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2010). Wistful Hope: Local responses to neo-liberal politics. Uruguay and the pulp industry.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2004, 09. mars). Spirende Håp.  Gjeldsbrevet: Aksjon Slett U- Landsgjelda.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. okt. 2011 09:57 - Sist endret 23. jan. 2018 20:20

Forskergrupper