Cecilia G. Salinas

Postdoktor
Bilde av Cecilia G. Salinas
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Nydalen Gullhaug torg 1
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo
Cecilia G. Salinas er postdoktor i forskningsprosjektet Privatlivets Grenser: sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv, som er finansiert av Norges forskningsråd. Du kan lese om hennes prosjekt om sosiale medier og tilhørighetsspolitikk her: “Hvilke rolle spiller den digitale teknologien i utforming av tilhørighetspolitikken i kulturfeltet?” 
 

Salinas har en doktorgrad i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 2017. I forbindelse med doktorgraden gjennomførte hun et feltarbeid i et biosfære-reservat i Misiones, Nordøst Argentina. Hun studerte hva som skjer når internasjonal miljø- og klimapolitikk blir satt i verk i fjerntliggende områder og effektene på skogen og den lokale befolkningen den er ment å verne. 

I hennes postdoktorprosjekt følger hun opp noen tematikker fra PhD-arbeidet - som politikk, identitet og tilhørighet - men denne gangen i en norsk digital kontekst. 

Salinas er i tillegg utdannet ved kunstskole Lomas de Zamora, Buenos Aires (Argentina) og har vært student ved Bruchion Art Institute under ledelse av Jan Valentin Sæther. Hun er derfor interessert i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi i forskningsprosessen. Under feltarbeidet for postdoktorprosjektet har hun laget en serie digitale kollager som inngår i en vandrende utstilling med navn ARTivisme.

Forskningsprosjektet Privatlivets grenser samarbeider med Norsk Teknisk Museum (NTM) i form av en utstilling som åpner i slutten av 2022. Salinas er kontaktpersonen for utstillingen og samarbeider tett med kurator Henrik Treimo og hans team ved NTM.

Faglige interesser

 • Miljø og utvikling
 • Klima
 • Politikk
 • Kunst
 • Mangfold
 • Avkolonisering
 • Urbefolkning
 • Regionalt: Uruguay - Argentina - Norge

Undervisning

Bakgrunn

 • Studieleder ved institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet 2019
 • PhD i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2017
 • Master i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2010
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo 2007
 • Kunstlærer ved Escuela Municipal de Bellas Artes de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina (1996-2000)

Pris: Beste masteroppgave

 • NFU AWARD (Norwegian Association for Development Research) for beste masteroppgave i utvikling studier i 2010
Emneord: Mangfold, politikk, avkolonisering, urbefolkninger, skogforvaltning, Uruguay, Argentina

Publikasjoner

 • Salinas, Cecilia (2020). Thinking without a concept. Anthropology News. ISSN 1541-6151. s. 26–28. doi: 10.14506/AN.1540.
 • Salinas, Cecilia G. (2020). The Pedagogy of Detachment and Decolonial Options: Reflections from a ‘minoritized’ Point of View. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 4(1), s. 10–15. doi: 10.7577/njcie.3563. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilhite, Harold Langford & Salinas, Cecilia G. (2019). Expansive Capitalism, Climate Change and Global Climate Mitigation Regimes: A Triple Burden on Forest Peoples in the Global South. I Stensrud, Astrid Bredholt & Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Climate, Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental Overheating. Pluto Press. ISSN 9780745339566. s. 151–170. doi: 10.2307/j.ctvjnrw0q.13.
 • Salinas, Cecilia G. (2017). Et antropologisk blikk på REDDs mulig grønnere fremtid. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 28(2), s. 97–117. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2017-02-03.
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). Samfunnsansvar i praksis : et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 19(5), s. 58–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). Mellom håp og «hype» - Nyliberal økonomi i Uruguay. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 87–99.

Se alle arbeider i Cristin

 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2011). Añorada Esperanza. Respuestas Locales a las políticas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa. Antropofagia. ISBN 978-987-1238-79-8. 126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Salinas, Cecilia G. (2022). Om latinamerikanske dekoloniale feminismer . SAMORA. ISSN 0801-6992. 3(44), s. 22–25.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). Conocimiento indígena en tiempos de decolonización.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). La pedagogía del desapego.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme, en vandreustilling.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme, en vandreustilling.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme, en vandreutstilling.
 • Salinas, Cecilia (2022). If Mustafa isn't Norwegian, what the hell am I then? Exploring the conceptualisation of digital activism.
 • Salinas, Cecilia (2022). La cartografía emocional de lo no representable.
 • Salinas, Cecilia (2022). ARTIVISME a traveling exhibition and the use of artistic digital images in anthropological research .
 • Salinas, Cecilia G. & Garbo, Gro Lien (2022). Kort Møte. [Internett]. SV-Nytt.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). INSPIRE Seminar Series: The Use of an Art-Based Approach in the Exploration of Trauma and Resilience.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). Decolonizing creative praxis and the future of knowledge .
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2022). Den erfaringsnære kunnskapen til urfolk, bønder og fiskere blir ikke tatt nok i bruk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Salinas, Cecilia G. & Horst, Cindy (2022). May month's Artist Spotlight. [Internett]. https://inspire.gallery/news-events/artist-spotlight-cecilia.
 • Salinas, Cecilia (2022). Hva skjer når kunst og sosialantropologi møtes som likeverdige partnere? .
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTIvisme: Utvalg av bilder og tekster (roll up).
 • Salinas, Cecilia G. (2022). Kunnskapsmangfold: en forutsetning for beskyttelse og forvaltning av biologisk diversitet .
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme: Multimodal format.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme.
 • Salinas, Cecilia G. & Faris, Nadia (2022). Om Artivisme, en vandrende utstilling.
 • Salinas, Cecilia G. (2022). ARTivisme: En vandrende utstilling.
 • Salinas, Cecilia (2022). ARTivisme: Når kunst og antropologi møtes som to likeverdige parter, hva skjer da?
 • Erik, Engblad & Salinas, Cecilia G. (2021). Kampen om kunnskapen. [Internett]. Sosialantropologisk institutt nettsider.
 • Salinas, Cecilia (2021). Latinamerikanske tradisjoner i norsk kontekst. Utrop.no.
 • Salinas, Cecilia (2021). Uoppfylte løfter. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. 44(136), s. 6–6.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2021). De-colonising higher education.
 • Salinas, Cecilia G. (2021). Kan posting føre til endringer i samfunn?
 • Salinas, Cecilia G. (2021). Privatlivets grenser på Teknisk museum.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2021). Munch sett med nye øyne. Utrop.no.
 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier & Salinas, Cecilia G. (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett: Følger Norge med i timen? Bladet Vesterålen. ISSN 1891-6147. s. 15–15.
 • Flikke, Rune; Salinas, Cecilia & Ciancio, Javier (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett. Følger Norge med i timen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Salinas, Cecilia; Guzman-Gallegos, Maria A.; Stensrud, Astrid Bredholt & Amador Jimenez, Monica Yobana (2021). Å være for selvbestemt abort og avkolonisering er ingen motsetning. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Salinas, Cecilia; Guzman-Gallegos, Maria A. & Stensrud, Astrid Bredholt (2021). Overforenklende Premisser. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 91(uke 16 årgang 53), s. 22–22.
 • Salinas, Cecilia & Salinas, Veronica (2020). Bokbransjens samfunnsansvar og kunstneriske nytenkning. Utrop.no.
 • Guzman-Gallegos, Maria A.; Salinas, Cecilia; Stensrud, Astrid Bredholt & Amador Jimenez, Monica Yobana (2020). Avkolonisering vil gi en mer robust vitenskap. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Salinas, Cecilia (2020). Når folkemord blir kulturmøte. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salinas, Cecilia (2020). Verdensdagen for psykiske helse: Norge avpolitisere budskapet. Utrop.no.
 • Salinas, Cecilia (2020). Nyliberalisme er meg. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Vidnes, Aksel Kjær & Salinas, Cecilia (2020). Et bedre liv utenfor universitetet. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Salinas, Cecilia (2020). Et omriss av en fantasi. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salinas, Cecilia (2020). Kunst som rettighetskamp. Utrop.no.
 • Salinas, Cecilia (2020). Merk, Ikke riv. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salinas, Cecilia (2020). Bærekraftige fremtider i plantasjeocen. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Salinas, Cecilia (2020). Intervenciones temporales y la política de la tierra en la reserva de biosfera Yabotí. Etnografías Contemporáneas. ISSN 2451-8050. 6(11).
 • Salinas, Cecilia G. (2020). SÅR.
 • Salinas, Cecilia G. (2019). Krenkefrie fantasier. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 36–36.
 • Salinas, Cecilia G. (2019). Historien vår må fortelles i flertall. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 51(106), s. 21–21.
 • Salinas, Cecilia G. (2019). What is decolonization and why do we need to decolonize?
 • Salinas, Cecilia G. & Myhrer, Nicole (2018). Debatt om avkolonisering. [Radio]. Slemdalsveien 15.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Decolonising Academia.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Alternativ Kunnskap. [Avis]. Klassekampen.
 • Nilsen, Torbjørn Tumyr & Salinas, Cecilia G. (2018). Den avgjørende Praksis. [Avis]. Klassekampen.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Challenges for and pathways to alternative sustainabilities. Roundtable: Exploring alternative sustainabilities from multiple socionatural assemblages. .
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Identitetspolitikk i Landet uten Ondskap.
 • Salinas, Cecilia G. (2018). Grensesnitt mellom litteraturformidling, litteraturformidlere og flerkulturell forståelse.
 • Salinas, Cecilia G. (2017). «Klimapolitikkens underskog: om globalt skogvern som klimatiltak» .
 • Salinas, Cecilia G. (2017). Someone Has Been There Before You - Inspirational Talk about the PhD Process .
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia G. (2017). Being good versus appearing good – CSR within different approaches.
 • Salinas, Cecilia G. (2017). REDD+ processes and politics in Argentina and beyond: Anthropological perspectives on new constructions of tropical forests.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2017). Hva kan feltarbeid i et naturreservat i Nord-Argentina fortelle om mulighetene for dagens og fremtidens klimainnsats?
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2017). Et etnografisk studie av tobakksproduksjon i Argentina.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). «Elusive Appearances:Policy, politics and the State in the Argentinian northeastern province of Misiones .
 • Ødegård, Ansgar & Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). “The matter of time when a Multinational Company meets a local community – A temporal perspective on interactions between The Finnish Multinational Company, UPM, and the hosting local community of Fray Bentos, Uruguay”.
 • Salinas, Cecilia G. (2015). The Art of Writing Feel-Thinking Anthropology.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2015). Politics from the hinterland.
 • Salinas, Cecilia G. (2014). "Er det vigtigt at gjøre feltarbejde ute eller kan man også gjøre det hjemme?" .
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2014). Painting and Anthropology. An Account of an Encounter. I Ofteland, Hanne Storm & Saether, Solveig Naomi Socolnikov (Red.), Collisions and Transitions. Festschrift in Honour of Jan Valentin Saether on the Occasion of his 70th Birthday on March 18 2014. Hand to Mouth Publishing. ISSN 978-82-92313-11-4. s. 237–245.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2014). Vi røyker opp skogen. Nytid. s. 24–25.
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Frokost seminar for bachelor studenter: Kunnskap og Forståelse .
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Forståelse og kunnskap: En sanselig reise i skog og mark i Nord Argentina.
 • Salinas, Cecilia G. (2013). Erfaringer fra Feltarbeid.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). Smoking the forest: Tobacco production and forest conservation in Argentina.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). They want to privatise our air. Mediators and Intermediaries, Mistranslations and Knowledge production in the UN-REDD process in Argentina.
 • Sandved Nordli, Ingrid & Salinas, Cecilia Guadalupe (2013). Annerledespresidenten. [Avis]. A-Magasinet.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2011). Enclosing People, Nature, and Capital: Nature Conservation in the Argentinean Northeast Province of Misiones and the UN-REDD Process.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2004). Spirende Håp. [Avis]. Gjeldsbrevet: Aksjon Slett U- Landsgjelda .
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2016). Elusive Appearances: How Politics Fail in the Argentinian Paraná Atlantic Forest. University of Oslo.
 • Salinas, Cecilia Guadalupe (2010). Wistful Hope: Local responses to neo-liberal politics. Uruguay and the pulp industry. Universitetet i Oslo.
 • Salinas, Cecilia G. (2010). Narrative Report Module 1. Transparency and Accountability in Extractive Industries Programme (TRACE) . Publish What you Pay.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. jan. 2021 09:43 - Sist endret 1. feb. 2022 08:58