Privatlivets grenser på Teknisk museum

Forskningsprosjektet Privatlivets grenser samarbeider med Norsk Teknisk Museum omkring en permanent utstilling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som åpnes våren 2022.

Deltakere på workshop i samtale rundt et bord.

Foto: Tom Bratrud.

Cecilia Salinas er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt og ansvarlig for samarbeidet mellom forskningsprosjektet Privatlivets grenser og museumsformidlingen. Prosjektledere for utstillingen er antropolog og førstekonservator Henrik Treimo, og historiker og konservator Dag Andreassen, ved Norsk Teknisk Museum (NTM).

Cecilia Salinas. Foto: UiO

- I begynnelsen av juni hadde vi vårt første arbeidsmøte i NTMs lokaler på Kjelsås i Oslo. Her fikk vi innføring i museet eksperimentelle arbeidsmetode, der det å samarbeide tverrfaglig med utgangspunkt i museets gjenstander, forstått som relasjonelle ting, er sentralt, forteller Salinas.

- Vi fikk også en omvisning i rommet der utstillingen I/O er under utvikling i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta. Vi presenterte de ulike delprosjektene og erfaringer fra feltarbeidene, og startet de innledende samtalene om hvordan vi vil jobbe sammen om å utvikle utstillingsspesifikt innhold mot åpningen våren 2022, sier hun.

Veiledet av kunstig intelligens

Utstillingen vil oppfordre de besøkende til å undersøke enkelte objekter i museets samling fra tidlig informasjonsalder til vår digitale samtid. Ideen bak utstillingen er at kunstig intelligens skal veilede og utfordre de besøkende til å gå ulike ruter gjennom et nettverk av gjenstander og historier.

- Rutene vil reflektere de besøkendes personlige profil. De vil også være dynamiske når det gjelder sammenstilling av objekter og historier. Endringer kan skje som følge av informasjonen besøkende legger igjen, og den kan skje ved at ulike aktører kan inviteres inn for å legge til ruter og nye historier i utstillingen, over tid, sier Salinas.

- Håpet er at besøkende gjennom disse rutene vil tenke over noen av de spørsmålene den teknologiske utviklingen reiser.

Formidling i praksis

Målet med samarbeidet er å utvikle ny innsikt i møte med museet og å sørge for at forskningsresultatene fra Privatlivets grenser bidrar til refleksjon og når ut til et større publikum.

- Vi ser fram til å lære av museumsforskernes utforskende metode ved regelmessig involvering og dialog, sier Salinas.

Publisert 8. juni 2021 13:09 - Sist endra 27. okt. 2021 10:46