Protokoll 02/22

8. mars 2022, kl. 12.15- 14.00, Zoom/512

Tilstede: Rune Flikke, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Keir Martin, Tom Bratrud, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå, Brita Langeid (sekretær)

Forfall: Marianne Lien

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent med en sak til Eventuelt
V-SAK 2 Protokoll fra møte 1/2022 godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt

  • Ny kontorsjef er på plass i vikariat.
  • Ansettelsesprosessen er i rute til å bli konkludert i tide, for å bli behandlet i siste TU-møte før sommeren.
  • Oppdatering om samlet overskudd i timeregnskap og plan for nedbygging over de neste 3 år.

Nytt fra undervisning og forskning

  • Svært positive tilbakemeldinger til andre evaluering av SFF-søknad. Intervjuer starter siden i vår.

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2023-2026

Styret vedtok at instituttleder skal velges, og at nestleder velges samtidig.

Styret vedtok følgende valgkomite ved SAI, som sendes videre for godkjenning av fakultetet:

Ingjerd Hoëm, Keir Martin, Hilde Spjelkavik Kveseth og Magnus Johnsen Frivoll (studentrepresentant).

V-SAK 4

Eventuelt

Tom Bratrud orienterte om et ønske, på vegne av midlertidig ansatte ved SAI, om  å diskutere mulig revidering av instituttets rekrutteringsstrategi fra juni 2020. Konkret innspill vil komme til styret senere i vår.

Publisert 14. mars 2022 16:04 - Sist endret 14. mars 2022 16:04