Protokoll 01/22

1. februar 2022, kl. 12.15- 14.00, Zoom/512

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Nefissa Naguib, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Tom Bratrud, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik, i tillegg deltok Ole Magnus Ørsnes under V-sak 4 og Ander Haave under O-sak 2. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Protokoll fra møte 10/2021 godkjent.

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt:

  • Hege Leivestad ansatt som førsteamanuensis fra 1. aug 2022
  • Sakkyndig komite er satt i ny førsteamanuensisutlysning: Ingjerd Hoem, Penny Harvey og Jon Mitchell.
  • Brita Langeid er ansatt i vikariat som kontorsjef fra 1. mars 2022.

Status korona-situasjonen 

Nytt fra undervisning og forskning

Info om valg av instituttleder og instituttstyre v/Katrine Blindheimsvik. Forslag til valgkomite presenteres for styret 8. mars 2022. 

O-SAK 2

Regelverk knyttet til ansettelser

Anders Haave (seniorrådgiver HR, SV-fakultetet) presenterte HR-regelverk knyttet til åremål og forsterket stillingsvern.

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Årsplan 2022-2024

Saksdokument 

Styret godkjente revidert (vedlagt) forslag til årsplan.

V-SAK 4

Langtidsbudsjett 

Saksdokument

Styret godkjente det vedlagte forslaget til langtidsbudsjett.

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 2. feb. 2022 13:57 - Sist endret 2. feb. 2022 14:12