Protokoll 03/22

3. mai 2022, kl. 12.15- 14.00, rom 512

Tilstede: Rune Flikke, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Keir Martin, Marianne Lien, Tom Bratrud, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå, Brita Langeid (sekretær)

Økonomirådgiver Ole Magnus Ørsnes deltok via Zoom til O-SAK 1

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent 
V-SAK 2 Protokoll fra møte 2/2022 godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Årsregnskap 2021

Økonomirådgiver orienterte styret om resultatet for 2021

O-SAK 2

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt

  • Innstilling av nye 1. amanuensisstillinger blir sak i neste styremøte, 7. juni 
  • Nedbygging av timeregnskapsoverskudd jobbes med

Nytt fra undervisning og forskning

  • UiO planlegger ny Debattscene i sentrum ved universitetsplassen. Fagmiljøer invitert til å komme med forslag på temaer/ideer innen 1. juni for høstesemesteret. Ny frist i høst for våren 2023.
  • 10. mai er det intervju i forbindelse med SFF 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352)

Vedtak: Charline Kopf ble tilsatt som postdoktor på det eksternt finansierte prosjektet, "Epidemic Traces", for fire år med 25% undervisningsplikt

Saker til behandling i åpent møte

 

Eventuelt

Publisert 10. mai 2022 10:57 - Sist endret 10. mai 2022 11:13