Protokoll 9/2021

23. november 2021, kl. 12.15- 14.00, Rom 512

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Tom Bratrud, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik og økonomirådgiver Ole Magnus Ørsnes. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent
V-SAK 2 Protokoll møte 9/2021 er godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Innspill til årsplan

Årsplan

Gjennomgikk årsplanen, orienterte om status, og fikk innspill til neste års plan.

Ordinære saker

V-sak 3

Budsjett for 2022

Saksdokument: Notat budsjett 2022

Vedtak: Styret godkjente forslaget til budsjett 2022

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4

Tilsetting som stipendiat (SKO 1017)

Vedtak: Styret ansetter Solomon Mekonen og Anna K. Johansen som doktorgradsstipendiater SKO 1017 for fire år. Dersom (en av) de takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv. 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 23. nov. 2021 13:06 - Sist endret 6. des. 2021 17:40