Møte nr. 3/2020 i Instituttstyret SAI

16. juni 2020, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Tilstede: Rune Flikke, Thomas Hylland Eriksen, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Mette Stenberg.

Fra administrasjonen og staben: Fredrik Olsbu (O-sak 1), Kenneth Bo Nielsen (O-sak 3), Nina Rundgren (referent) 

Forfall: Anne-Marit Moe Aarø, Magali Courtade

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2020

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap første tertial 2020

Saksdokumenter:

O-sak 1

O-SAK 2

Orientering om SFF-søknad

Muntlig orientering i møtet

O-SAK 3

Generell orientering ved instituttleder

Presentasjon av ny studieleder Kenneth Bo Nielsen.

Plan for digitalt høstsemester. 

Konsekvenser av korona for instituttet, bl.a. gjennomføring av feltarbeid, rekruttering av studenter, personal og ansettelser, samt økonomi. 

Saksdokumenter:

Digitalt høstsemester

Konsekvenser av korona (sendes til styret på epost etter møtet)

Ordinære saker

V-SAK 3

Ansettelsesstrategi SAI 2020-2022

Saksdokumenter: 

V-sak 3 (revidert under møtet)

Vedtak: Styret vedtar ansettelsesstrategi for SAI 2020-2022 med de revideringer som kom på møtet

V-SAK 4 Utlysning av en fast stilling som førsteamanuensis 

Saksdokumenter:

V-sak 4

Utlysningstekst (revidert under møtet)

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst med de revideringer som kom på møtet, og lyser ut stillingen.

V-SAK 5 Utlysning av en innstegsstilling som postdoktor for en periode på 6 år med 25% undervisningsplikt

Saksdokumenter:                                 

V-sak 5

Utlysningstekst (revidert under møtet)

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst med de revideringer som kom på møtet, og lyser ut stillingen.

   

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

Vedtak: styret tilsetter Jon Henrik Ziegler Remme i 20% stilling som førsteamanuensis II for en periode på to år, med oppstart 10.08.2020.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 18. juni 2020 14:34 - Sist endret 31. aug. 2020 11:05