Møte nr. 1/2020 i Instituttstyret SAI

11. februar 2020, kl. 1000 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES.

Tilstede: Rune Flikke, Thomas Hylland Eriksen, Keir Martin (fra kl. 12), Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Anne-Marit Moe Aarø, Magali Courtade (fra kl. 12.). 

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (seminaret og O-sak 2), Gudleik Grimstad (seminaret), Hilde S. Kveseth (seminaret del to) og Nina Rundgren (referent).

Forfall: Alf Jensen

På seminaret deltok i tillegg vararepresentanter: Nefissa Naguib, Kenneth Bo Nielsen, Jon Henrik Ziegler Remme.

Seminar

Kl. 10.00-12.00  (for alle representanter inkludert vara)

1) Styrets rolle og mandat v/fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

2) Finansieringsmodell ved UiO og SAIs tildeling i 2020 v/controller Fredrik Olsbu

 

Styremøtet starter kl. 12.15

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet:

  • Bemanning i administrasjonen 
  • Arbeidsmiljø-workshops 
  • SFF-søknadsprosess 
  • Jubilanter ved SAI i 2020, med planlagt arrangement i høstsementeret. 
O-SAK 2

Regnskap 2019

Saksdokumenter:

O-sak 2 Regnskapsrapport 2019 

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan 2020-2022

Saksdokumenter:

Vedtatt SAI årsplan 2020-2022

Vedtak: Årsplanen vedtas med de endringsforslag som kom på møtet. 

 
V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 19. feb. 2020 14:23 - Sist endret 20. feb. 2020 09:08