Møte nr. 4/2020 i Instituttstyret SAI

8. september 2020, kl. 12.15- 14.00, ES 648

Tilstede: Rune Flikke, Thomas Hylland Eriksen (gikk under O-sak 2), Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Nefissa Naguib, Signe Mikkelsen, Sarah Frost Logan, Regine Svenning Løche

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina Rundgren (referent)

Forfall: Magnus Olav Nyaas Ravnå 

Observatør : Mette Stenberg (gikk før V-sak 3)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt 1 eventueltsak (Hoëm)

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2020

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap andre tertial 2020

Saksdokumenter:

O-sak 1

O-SAK 2

Generell orientering fra instituttleder

Status SFF-søknad: Det ble orientert om arbeidet så langt, og planen videre inntil fristen.

Personalnytt: Ståle Wig er tilsatt som postdoktor og starter 01.10. Instituttet har fått tildelt likestillingsmidler til å ansette Laura Ogden som professor II.

Status korona-sitasjonen: Det har vært noen få smittetilfeller ved UiO, men det er ingen større endringer i smittevernveilederen som påvirker vårt arbeid. Alle ansatte må følge med på informasjon fra UiO, og registrere sitt mobilnummer for å få rask informasjon.  

Undervisningsnytt v/undervisningsleder Kenneth Bo Nielsen: Orientering om semesterstart med mye digital undervisning, og planer for neste semester.

Rehabilitering ES hus v/kontorsjef Nina Rundgren: Orintering om organisering og lokalene på Ullevål stadion.

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Ansettelse av stipendiat på eksternfinansiert prosjekt PORTS

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

Vedtak: Styret ansetter Giorgos Poulimenakos i stilling som stipendiat SKO 1017 for fire år. Dersom Poulimenakos takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv. Dersom tilbudet går videre til innstilte nummer tre, skal det tilbys en ansettelse på tre år.

V-SAK 4

Ansettelse av postdoktorer på eksternfinansiert prosjekt PORTS

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

Vedtak: 

Styret ansetter Hege Leivestad i stilling som postdoktor (SKO 1352) for en periode på 40 måneder. Dersom Leivestad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv.

Styret ansetter Elizabeth Sibilia i stilling som postdoktor (SKO 1352) for en periode på 40 måneder. Dersom Sibilia takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

V-SAK 5

Forlengelse av stipendiat grunnet permisjon

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

Vedtak: Instituttstyret forlenger Ola Gunhildrud Berta sin tilsetting med 102 dager basert på permisjonen.

V-SAK 6

Forlengelse av ansettelsesperiode for midlertidig vitenskapelig ansatte grunnet Covid-19

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer.

Styret tar til etterretning at perioden har vært vanskelig for mange midlertidig vitenskapelig ansatte, og er opptatt av å finne gode løsninger for dem. Ledelsen opprettholder kontakt med den enkelte ansatte, i tillegg til å arrangere fellesmøter. Styret mener at en kollektiv forlengelse går imot retningslinjene, og at likebehandling skjer gjennom å vurdere de individuelle søknadene etter de samme kriterier.

 

Vedtak:

Styret vedtar å forlenge følgende ansatte:

Samira Marty forlenges med 4 uker.

Charline Kopf forlenges med 4 uker.

Konstantin Biehl forlenges med 2 uker.

Christian Medaas forlenges med 4 uker.

Lindokuhle Khumalo forlenges med 2 uker.

Franziska Klaas forlenges med 2 uker.

Signe Mikkelsen forlenges med 4 uker.

Anita Nordeide forlenges med 2 uker.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7

Eventuelt

Det ble meldt en eventueltsak (Hoëm): UiO har kurs for styremedlemmer, og det kom forslag om å planlegge et kurs for hele styret i høst. Ledelsen følger opp saken.

Publisert 10. sep. 2020 09:39 - Sist endret 10. sep. 2020 09:39