Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI

13. juni 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Keir Martin, Rune Flikke, Paul Wenzel Geissler (kom under O-sak 2), Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen.

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak2), Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

O-sak 2 tas som første sak. 

 
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Muntlig orientering i møtet.

- SAI har fått tildelt en professor II-stilling for 4 år.

- Ombygging/rehabilitering av Eilert Sundts hus er utsatt.

 
O-SAK 2

Regnskap 1. tertial 2017

Regnskapsrapport T1

 

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Stipendiater fra eksterne prosjekter og PhD programmet

PhD-leder innleder.

Diskusjonsnotat ble delt ut til styret.

 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3

Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet permisjon

Sakspapirer deles ut.

Vedtak:

Styret forlenger Ståle Wigs tilsetting tilsvarende lengden på permisjonen.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 4. aug. 2017 09:20 - Sist endret 4. aug. 2017 09:20