Møte nr. 2/2017 i Instituttstyret SAI

2. mai 2017, kl. 1215 - 12.30, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Marit Melhuus, Keir Martin, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

 
O-SAK 2

Ny struktur på undervisningsledelse ved SAI

Muntlig orientering i møtet.

Fra høsten blir det én undervisningsleder, som skal ha ansvaret for både BA og MA programmene, samt for helheten på studiefeltet. Denne erstatter de to programlederne for henholdsvis BA og MA. Undervisningsleder skal ha to assistenter som skal bistå i daglig drift av programmene. Ordningen samler ansvaret for undervisningen på ett sted, og det vil være enklere å jobbe strategisk med rekruttering. Undervisningsleder blir Rune Flikke, og han danner et team sammen med Jon Henrik Remme og Elisabeth Schober.

 
O-SAK 3

Nye forskergrupper ved SAI

Muntlig orientering i møtet.

Tre grupper er opprettet og har startet sin aktivitet. Nye nettsider er laget for de tre gruppene:

 http://www.sv.uio.no/sai/forskning/grupper/

 

Ordinære saker

V-SAK 3 Eventuelt
Publisert 9. mai 2017 09:38 - Sist endret 9. mai 2017 09:39