Workshops og andre fora

Arbeidsgruppa Performing Nature møtes med ujevne mellomrom. Forum for nordisk etnografi er en seminarserie hvor det arrangeres seminarer hvert semester.

For øvrige seminarrekker og andre arrangementer ved SAI, se arrangmentsoversikten

Publisert 8. sep. 2009 10:26 - Sist endret 11. jan. 2011 17:14