Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI

5. september 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Cecilie Baann, Marie Vesterlid

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1              Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Nytt programråd ved SAI

Som følge av ny undervisningsledelse, endres sammensetningen av programrådet. Programrådet oppnevnes av instituttleder.

Muntlig orientering i møtet.

Bakgrunnsinfo: Programrådenes sammensetning og myndighet

Programleder for bachelor og programleder for master er erstattet med én undervisningsleder, som sammen med to assistenter skal ha ansvar for både BA og MA. Alle disse blir medlemmer av programrådet. PhD-leder/nestleder ved SAI fortsetter som leder av programrådet.

Nytt programråd består dermed fra høst 2017 av Marianne Lien (leder av programrådet), Rune Flikke, Elisabeth Schober, Jon-Henrik Ziegler Remme og studentrepresentantene Håvard Østrem og Mia Østrup Nordentoft (studentrepresentanter velges av studentene hver høst).

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Status for årsplan 2017 og innspill til årsplan 2018

Status årsplan 2017-2019

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Utlysning av stilling som postdoktor

V-sak 3

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til utlysningstekst for postdoktorstilling ved SAI med de endringsforslag som kom i møtet, og lyser ut en treårig postdoktorstilling med 10% pliktarbeid, og med krav om å beherske et skandinavisk språk.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 for 2,5 år på prosjektet NORDHOST

Saksdokumenter deles ut

Vedtak: Styret tilsetter María Hernández Carretero som postdoktor (SKO 1352) i 100% stilling i en perioden på 2,5 år. Dersom innstilte nummer en takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to, osv.  

V-SAK 5

Forlenget tilsetting i stilling som forsker

Saksdokumenter deles ut

Vedtak: Styret forlenger tilsettingen av Cathrine Moe Thorleifsson som forsker i SKO 1109 i en måned, pga utførte vikaroppgaver på prosjektet NORDHOST.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 8. sep. 2017 15:38 - Sist endret 8. sep. 2017 15:38