Betwixt & Between

Betwixt & Between er sosialantropologistudentenes årlige artikkelsamling.

Utgivelser og redaksjon

Artikkelsamlingen blir utgitt av Oslostudentene og har redaksjonen ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Artikkelsamlingen blir likevel skrevet av høyeregradsstudenter over hele landet.

Betwixt & Between ble utgitt for første gang i 1987 og kommer ut i starten av høstsemesteret hvert år. Det tidligere “Hovedfagsstudentenes årbok” skiftet i 2004 navn til “Betwixt & Between”. I 2005 vant tidsskriftet prisen for årets enkelttiltak blant frivillige studentaktiviteter ved Universitetet i Oslo.

Skrive artikkel

Å skrive en artikkel som kommer på trykk i Betwixt&Between er en unik mulighet til å få trykt sin egen tekst i en virkelig publikasjon som blir lest av antropologer og antropologistudenter over hele landet. Samtidig er det et upretensiøst og “ufarlig” prosjekt hvor du jobber opp mot redaksjonen og får tilbakemelding fra medstudenter underveis i skriveprosessen.

Årets artikkel

Hvert år kåres “årets artikkel” av Norsk Antropologisk Forening. De velger hvert år ut en artikkel fra Betwixt & Between som vil komme på trykk i Norsk Antropologisk Tidsskrift.

For mer informasjon om kjøp og salg eller andre henvendelser vedrørende Betwixt & Between, send en mail til bb.redaksjonen@gmail.com.

Prosessen

Hver students artikkel går gjennom "tre runder" med oss i redaksjonen, og det er bestemte frister som gjelder for ferdigstillelse av artikkel. 

Retningslinjer for artikler til B&B 

Publisert 6. okt. 2010 12:59 - Sist endret 2. mars 2018 13:13