Nantje Fischer

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Nantje Fischer
English version of this page
Telefon +47-22845224
Rom S04-23
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Kråkstadveien 111B 1408 KRÅKSTAD
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Seksuell atferd og seksuell helse

  • Sexologi

  • Helseatferd

Phd-prosjektet:

I dag lever vi et samfunn der seksuell helse i større grad anses som et viktig og legitimt tema. Til tross for et økt fokus på befolkningens seksuelle helse vet vi fortsatt lite om hvilke forhold som påvirker eldre voksnes seksualitet.

Målsetting med PhD-prosjektet er derfor å undersøke sammenhengen mellom bio-psyko-sosiale prosesser og eldre voksenes seksuelle helse (seksuelle tilfredshet, seksuell funksjon og helseatferd).

Tittel på PhD-prosjektet er: "Healthy sexual aging: A mixed-method study of sexual function and sexual well-being in older European adults".

Bakgrunn

2016 Master i helse- og sosialpsykologi, UiO

Emneord: seksuell helse, Helsepsykologi, Sosialpsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

  • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Hald, Gert Martin (2018). Predicting Partnered Sexual Activity among Older Adults in Four European Countries: The Role of Attitudes, Health and Relationship Factors. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.  s 1- 19 . doi: 10.1080/14681994.2018.1468560 Vis sammendrag
  • Fischer, Nantje & Træen, Bente (2016). Medisinstudenters intensjon om å tematisere seksualitet i behandlingsrommet. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  3(e14) . doi: 10.15714/scandpsychol.3.e14

Se alle arbeider i Cristin

  • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Stulhofer, Aleksandar (2018). The Mechanisms between Sexual Interest and Sexual Satisfaction among Older Partnered Adults in Europe: A Moderated Mediation Model.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2016 08:30 - Sist endret 11. okt. 2016 13:00