Nantje Fischer

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Nantje Fischer
English version of this page
Telefon +47 22845224
Rom S04-23
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Seksuell atferd og seksuell helse

 • Sexologi

 • Helseatferd

Phd-prosjektet:

I dag lever vi et samfunn der seksuell helse i større grad anses som et viktig og legitimt tema. Til tross for et økt fokus på befolkningens seksuelle helse vet vi fortsatt lite om hvilke forhold som påvirker eldre voksnes seksualitet.

Målsetting med PhD-prosjektet er derfor å undersøke sammenhengen mellom bio-psyko-sosiale prosesser og eldre voksenes seksuelle helse (seksuelle tilfredshet, seksuell funksjon og helseatferd).

Tittel på PhD-prosjektet er: "Healthy sexual aging: A mixed-method study of sexual function and sexual well-being in older European adults".

Bakgrunn

2016 Master i helse- og sosialpsykologi, UiO

Emneord: Helsepsykologi, Sosialpsykologi, seksuell helse, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Fischer, Nantje & Træen, Bente (2021). Prevalence of sexual difficulties and related distress, and the association with sexual avoidance in Norway. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611. Vis sammendrag
 • Træen, Bente & Fischer, Nantje (2021). Use of protection for unwanted pregnancy and sexually transmitted infections in six birth cohorts in Norway 2020: A descriptive study. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143. . doi: 10.1007/s12119-021-09879-w Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Fischer, Nantje & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Sexual intercourse activity and activities associated with sexual interaction in Norwegians of different sexual orientations and ages. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994. . doi: 10.1080/14681994.2021.1912316 Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Fischer, Nantje & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Sexual variety in Norwegian men and women of different sexual orientations and ages.. Journal of Sex Research.  ISSN 0022-4499. Vis sammendrag
 • Fischer, Nantje; Graham, Cynthia A.; Træen, Bente & Hald, Gert Martin (2021). Prevalence of Masturbation and Associated Factors Among Older Adults in Four European Countries. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002. . doi: 10.1007/s10508-021-02071-z.
 • Fischer, Nantje; Stulhofer, Aleksandar; Hald, Gert Martin; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2020). Sexual Satisfaction in Older Heterosexual Couples From Four European Countries: Exploring the Roles of Actual and Perceived Discrepancy in Sexual Interest. Journal of Sex Research.  ISSN 0022-4499. . doi: 10.1080/00224499.2020.1809615 Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Hald, Gert Martin; Fischer, Nantje & Janssen, Erick (2020). European older adults’ use of lubricants and medications to enhance erectile function. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  32(2), s 81- 93 . doi: 10.1080/19317611.2020.1749210 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar & Hald, Gert Martin (2019). Mechanisms underlying the association between perceived discrepancy in sexual interest and sexual satisfaction among partnered older adults in four European countries.. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  s 1- 12 . doi: 10.1007/s10433-019-00541-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Hald, Gert Martin (2018). Predicting Partnered Sexual Activity among Older Adults in Four European Countries: The Role of Attitudes, Health and Relationship Factors. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.  s 1- 19 . doi: 10.1080/14681994.2018.1468560 Vis sammendrag
 • Fischer, Nantje & Træen, Bente (2016). Medisinstudenters intensjon om å tematisere seksualitet i behandlingsrommet. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  3(e14) . doi: 10.15714/scandpsychol.3.e14

Se alle arbeider i Cristin

 • Fischer, Nantje & Træen, Bente (2020). Sexual satisfaction in older couples from four European countries: exploring the effects of actual and perceived discrepancy in sexual interest, physical affection, and emotional intimacy.
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Stulhofer, Aleksandar (2018). The Mechanisms between Sexual Interest and Sexual Satisfaction among Older Partnered Adults in Europe: A Moderated Mediation Model.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2016 08:30 - Sist endret 20. nov. 2020 17:51

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter